11
юни
2012

От задание глава не боли

Как да направите задание за изработка на уеб проект

11
юни
2012
От задание глава не боли

Създаването на печеливш уеб проект изисква много сериозен професионален подход. И клиентът, и уеб разработчикът трябва да са наясно с предстоящата работа.

Една зародила се идея за онлайн бизнес трябва да бъде записана черно на бяло. По този начин се създава предпоставка за успешни бизнес отношения.
Какво е задание за уеб проект?
Заданието е оформен текст, който придружава запитването за изработка на уеб проект.
Няма строги правила, по които да се изготвя. Но в следващите редове ще Ви дадем напътствия какво да включите в него.
Кога се създава задание?
Няма значение дали се интересувате от изработка на уеб сайт, изработка на онлайн магазин, приложение за Facebook, оптимизация на сайт за Google, уеб софтуерно решение, заданието е задължителна необходимост. Доброто задание е стабилна основа, върху която стъпват преговорите и всички последващи действия.
Защо е нужно да имате задание?
 1. Изготвяйки задание Вие сами ще си изясните концепцията на проекта, който планирате. По този начин ще имате по-реалистичен поглед и очаквания.
 2. Заданието ще Ви помогне да си поставите конкретни цели, които искате да постигнете с проекта.
 3. Заданието дава много точни насоки на уеб разработчика и той може да Ви отговори по адекватен начин с оферта. Имайте предвид, че в уеб бранша цените варират според обема на работата. С изготвеното задание ще запознаете разработчика с мащабите на проекта.
 4. С направено задание ще имате яснота по въпроси като: бюджет, преследвани срокове за реализация, цялостна концепция.
Какво да включите в заданието си?
 1. Фирменa презентация - представете своята компания, бизнес модел, история, предимства, недостатъци. Не се притеснявайте да споделите тази информация. Тя е необходима, за да се вникне в детайлите.
 2. Конкуренти - представете своите конкуренти. Опишете ги с няколко думи, с кои от тях си съперничите най-много.
 3. Партньори - представете накратко своите партньори.
 4. Идеи - представете своите идеи за уеб проекта. Може да използвате линкове, описателен текст, картинки. Силно препоръчително е всичко това да е в дигитален формат.
 5. Цели и очаквания от уеб проекта - какво искате да постигнете? Поставете си ясни и измерими цели. Ако планирате създаването на онлайн магазин ясна цел е достигането на определен оборот. Ако целите събирането на голям обем абонати, то назовете поне едно петцифрено число.
 6. Запишете към каква таргет група е ориентиран проектът Ви.
Компоненти на уеб проекта - опишете детайлно вашите виждания относно:
 • съдържанието на уеб проекта - какво ще бъде и в какъв обем. Запишете дали го имате създадено или тепърва Ви предстои да го формирате;
 • дизайна - ако имате специални изисквания, то посочете ги. Това може да са конкретни цветове или цялостна корпоративна визия, която да се пренесе в уеб проекта;
 • езиковите версии - от многоезичен проект ли се нуждаете или само от една езикова версия;
Други нужди - посочете имате ли други нужди, които съпътстват разработката на уеб проекта:
 • лого дизайн;
 • приложение за Facebook;
 • оптимизация за Google;
 • уеб софтуерно решение;
 • създаване на текстово съдържание;
 • снимки и обработка;
 • видео и обработка;
 • уеб хостинг;
 • регистрация на домейн;
Харесвани проекти - посочете уеб проекти, които харесвате и отговарят на вкуса Ви. По този начин уеб разработчик ще придобие представа за Вашите предпочитания.
Ако има аналогична на Вашата идея, то включете я и нея в заданието.
Заключение
Не пестете думи в изготвянето на заданието. Обмислете спокойно всички детайли и ги запишете. По-добре е да споделите повече информация, откокото по-малко. Премълчаването на подробности може да доведе до последващо неразбирателство.
Запомнете - всички успешни уеб проекти имат задания.
Категории: Уеб сайтове, Онлайн магазини и търговия, Уеб и софтуерни разработки, Сайтове за мобилни устройства, Оптимизация на сайтове за Google, Facebook и социални мрежи Тагове: Уеб сайт, Уеб дизайн, Първи стъпки, Facebook, Приложения, Сайтове за мобилни устройства, Сайтове, Мобилни устройства, Сайт
Обратно