От задание глава не боли

Как да направите задание за изработка на уеб проект

Създаването на печеливш уеб проект изисква много сериозен професионален подход. И клиентът, и уеб разработчикът трябва да са наясно с предстоящата работа.

Една зародила се идея за онлайн бизнес трябва да бъде записана черно на бяло. По този начин се създава предпоставка за успешни бизнес отношения.
Какво е задание за уеб проект?
Заданието е оформен текст, който придружава запитването за изработка на уеб проект.
Няма строги правила, по които да се изготвя. Но в следващите редове ще Ви дадем напътствия какво да включите в него.
Кога се създава задание?
Няма значение дали се интересувате от изработка на уеб сайт, изработка на онлайн магазин, приложение за Facebook, оптимизация на сайт за Google, уеб софтуерно решение, заданието е задължителна необходимост. Доброто задание е стабилна основа, върху която стъпват преговорите и всички последващи действия.
Защо е нужно да имате задание?
 1. Изготвяйки задание Вие сами ще си изясните концепцията на проекта, който планирате. По този начин ще имате по-реалистичен поглед и очаквания.
 2. Заданието ще Ви помогне да си поставите конкретни цели, които искате да постигнете с проекта.
 3. Заданието дава много точни насоки на уеб разработчика и той може да Ви отговори по адекватен начин с оферта. Имайте предвид, че в уеб бранша цените варират според обема на работата. С изготвеното задание ще запознаете разработчика с мащабите на проекта.
 4. С направено задание ще имате яснота по въпроси като: бюджет, преследвани срокове за реализация, цялостна концепция.
Какво да включите в заданието си?
 1. Фирменa презентация - представете своята компания, бизнес модел, история, предимства, недостатъци. Не се притеснявайте да споделите тази информация. Тя е необходима, за да се вникне в детайлите.
 2. Конкуренти - представете своите конкуренти. Опишете ги с няколко думи, с кои от тях си съперничите най-много.
 3. Партньори - представете накратко своите партньори.
 4. Идеи - представете своите идеи за уеб проекта. Може да използвате линкове, описателен текст, картинки. Силно препоръчително е всичко това да е в дигитален формат.
 5. Цели и очаквания от уеб проекта - какво искате да постигнете? Поставете си ясни и измерими цели. Ако планирате създаването на онлайн магазин ясна цел е достигането на определен оборот. Ако целите събирането на голям обем абонати, то назовете поне едно петцифрено число.
 6. Запишете към каква таргет група е ориентиран проектът Ви.
Компоненти на уеб проекта - опишете детайлно вашите виждания относно:
 • съдържанието на уеб проекта - какво ще бъде и в какъв обем. Запишете дали го имате създадено или тепърва Ви предстои да го формирате;
 • дизайна - ако имате специални изисквания, то посочете ги. Това може да са конкретни цветове или цялостна корпоративна визия, която да се пренесе в уеб проекта;
 • езиковите версии - от многоезичен проект ли се нуждаете или само от една езикова версия;
Други нужди - посочете имате ли други нужди, които съпътстват разработката на уеб проекта:
 • лого дизайн;
 • приложение за Facebook;
 • оптимизация за Google;
 • уеб софтуерно решение;
 • създаване на текстово съдържание;
 • снимки и обработка;
 • видео и обработка;
 • уеб хостинг;
 • регистрация на домейн;
Харесвани проекти - посочете уеб проекти, които харесвате и отговарят на вкуса Ви. По този начин уеб разработчик ще придобие представа за Вашите предпочитания.
Ако има аналогична на Вашата идея, то включете я и нея в заданието.
Заключение
Не пестете думи в изготвянето на заданието. Обмислете спокойно всички детайли и ги запишете. По-добре е да споделите повече информация, откокото по-малко. Премълчаването на подробности може да доведе до последващо неразбирателство.
Запомнете - всички успешни уеб проекти имат задания.
Споделете в: