4 стъпки, които не трябва да се изпускат

Опорни точни на всяка уеб разработка

Има четири базови стъпки, през които трябва да се премине, за да се изгради успешно един уеб сайт. Точно те правят голямата разлика в крайния резултат.

Дефиниране и разбиране на целите на сайта
Една от първите стъпки при изграждането на интернет сайт е поставянето на цели. Това ще позволи гладката и адекватна работа. В противен случай ще започне един неоправдан хаос и преработки. Тези цели се определят с клиента и трябва да им се отдели необходимото време. Започва се от това за какво ще става въпрос в сайта и се преминава към по-конкретното.
Запознаване с таргет групата
Таргет групата са хората, които ще използват сайта. До голяма степен залагането на цели ще подаде информация за таргет групата, но е добре да се задълбае допълнително. Kолкото повече информация имаме за крайния потребител, толкова по-добре. Това ще позволи изграждането на сайта по възможно най-добрия начин.
Използване на Wireframes
Wireframes се използват за определяне на структурата и изгледа на сайта. Те най-точно казано са черно-бели скици, които помагат да визуализираме един проект още преди да се премине към дизайн и програмиране. Wireframes са прототипният модел на всеки уеб проект. Използват се за определяне позицията и големината на различни елементи като заглавия, навигационно меню, блокове с информация. Чрез тях клиентите и уеб разработчикът придобиват много ясна представа как ще изглеждат нещата в крайния си вариант.
SEO – Search Engine Optimization
В тази точка няма да засягаме темата за това колко е важно един сайт да се индексира добре от Google. По-скоро ще отбележим, че това SEO изисква сериозна подготовка, проучване, планиране, за да се стигне до изпълнение. Ако един сайт следва да е поклонник на оптимизацията за Google, то това трябва да е ясно в самото начало. Трябва да бъдат определени ключовите думи, за които ще се води битка. След това с отличен програмен код, добър обем информационно съдържание ще се появят и първите резултати.
Заключение
Надяваме се, че тези няколко точки ще Ви помогнат да бъдете по-организирани и информирани, когато правите поръчка за изработка на уеб сайт. Професионалната изработка на всеки уеб проект изисква сериозно планиране, дискусии и проактивност. Сборът на всичко това с вложените часове работа прави един проект успешен.
Споделете в: