15
октомври
2012

4 стъпки, които не трябва да се изпускат

Опорни точни на всяка уеб разработка

15
октомври
2012
4 стъпки, които не трябва да се изпускат

Има четири базови стъпки, през които трябва да се премине, за да се изгради успешно един уеб сайт. Точно те правят голямата разлика в крайния резултат.

Дефиниране и разбиране на целите на сайта
Една от първите стъпки при изграждането на интернет сайт е поставянето на цели. Това ще позволи гладката и адекватна работа. В противен случай ще започне един неоправдан хаос и преработки. Тези цели се определят с клиента и трябва да им се отдели необходимото време. Започва се от това за какво ще става въпрос в сайта и се преминава към по-конкретното.
Запознаване с таргет групата
Таргет групата са хората, които ще използват сайта. До голяма степен залагането на цели ще подаде информация за таргет групата, но е добре да се задълбае допълнително. Kолкото повече информация имаме за крайния потребител, толкова по-добре. Това ще позволи изграждането на сайта по възможно най-добрия начин.
Използване на Wireframes
Wireframes се използват за определяне на структурата и изгледа на сайта. Те най-точно казано са черно-бели скици, които помагат да визуализираме един проект още преди да се премине към дизайн и програмиране. Wireframes са прототипният модел на всеки уеб проект. Използват се за определяне позицията и големината на различни елементи като заглавия, навигационно меню, блокове с информация. Чрез тях клиентите и уеб разработчикът придобиват много ясна представа как ще изглеждат нещата в крайния си вариант.
SEO – Search Engine Optimization
В тази точка няма да засягаме темата за това колко е важно един сайт да се индексира добре от Google. По-скоро ще отбележим, че това SEO изисква сериозна подготовка, проучване, планиране, за да се стигне до изпълнение. Ако един сайт следва да е поклонник на оптимизацията за Google, то това трябва да е ясно в самото начало. Трябва да бъдат определени ключовите думи, за които ще се води битка. След това с отличен програмен код, добър обем информационно съдържание ще се появят и първите резултати.
Заключение
Надяваме се, че тези няколко точки ще Ви помогнат да бъдете по-организирани и информирани, когато правите поръчка за изработка на уеб сайт. Професионалната изработка на всеки уеб проект изисква сериозно планиране, дискусии и проактивност. Сборът на всичко това с вложените часове работа прави един проект успешен.
Категории: Уеб сайтове Тагове: Уеб сайт, Уеб дизайн, Сайтове, Сайт
Обратно