Претъпкана ли е началната страница на сайта Ви?

Намирането на баланс в уеб дизайна е предизвикателна задача. Всяка страница от интернет сайта има поне една цел за реализиране. Задачите на уеб разработчика и на клиента са да определят целите на всяка една от тези страници. Това е първото стъпало към похода към успеха. Може би най-предизвикателната страница във всеки уеб сайт е началната.
Повечето пъти се струпват прекалено много задачи за изпълнение от началната страница. А всъщност трябва да има приоритизация. В следващите редове ще прегледаме няколко съвета, които да Ви помогнат да разберете дали началната страница на уеб сайта Ви е претоварена и има нужда от ремонт.
Претъпкана начална страница
Повечето начални страници имат нужда от подобряване. В уеб пространството се срещат много, които са натоварващи и трудно разбираеми. Те поставят потребителите в ситуация на недоумение, което ги кара да търсят отговор на въпросите си на друго място.
Както споменахме във въведението, всяка страница от сайта има собствена цел, а целта на началната е да предаде целта на целия сайт. Нека задълбаем малко повече:
Поставяне на цел
Проблемът: началната страница няма ясно поставена цел или послание. Това може да се случи, ако страницата трябва да изпълнява прекалено много искания. При такова положение, най-вероятно няма да постигне нищо.
Решението: трябва клиентът и уеб разработчикът да са на една вълна. На всички трябва да е ясно какво стои като цел пред началната страница. Ако е необходимо ще й се направи редизайн, за да влезе в час. Посредством въпроси, отговори и дискусии може да се постигне всичко.
Ограничаване на избора
Проблемът: с прекалено много опции, посетителят започва да се чуди какво да избере и накрая може дори да не направи избор.
Решението: няма конкретно число, с което да се съобразяват сайтовете и онлайн магазините, но е добре възможностите да бъдат добре премислени и ограничени. Опасността от объркване на потенциалния клиент от купища варианти е реална. Началната страница не бива да прилича на рекламен каталог, който е получен по пощата. Идеята е интернет посетителят да бъде отведен за ръка на пътешествие през местата, които Вие искате. Това може да се постигне, ако сте конкретни и ясни.
Онлайн продавач
Проблемът: повечето уеб сайтове продават нещо. Вашият не го прави.
Решението: целта на повечето уеб сайтове е да продават стоки или услуги. Те са насочени към крайни потребители или други бизнеси. Щом нещо трябва да бъде продадено през сайта, то целият сайт трябва да действа като онлайн продавач. Тази негова задача е много важна, защото ще я изпълнява без почивка 24/7. Преди да се започне разработката на един уеб сайт, трябва да се обсъдят тези детайли.
Заключение
Всяка една от горните точки ще помогне на началната Ви страница, за да стане тя по-добра. За да се случи това, е необходима добра комуникация и сработване между уеб разработчика и клиента. Самият бизнес трябва да е наясно с целите, които иска да постигне. Останалата част е въпрос на работа в екип.
Споделете в: