Добрият, злият, грозният

Направата на качествен уеб дизайн

Днес ще сграбчим най-субективното нещо в уеб разработките - уеб дизайна. Определяме го като субективен, защото мненията за добре изглеждащ обект са разнородни. Това е нормално, различните хора харесват различни неща.
Какво изобщо е качествен уеб дизайн?
Качественият уеб дизайн помага на съдържанието да изпъкне. Той помага на посетителя на уеб сайта да се ориентира добре, направлява човекопотока. В понятието влагаме и отражение на правилата за ползваемост, които превръщат уеб проекта в адекватен за ползване. Качественият дизайн помага за превръщането на блуждаещата овца в клиент. Отличният уеб дизайн комуникира посланието, което компанията иска да отправи до хората.
Как се създава качествен уеб дизайн?
Изграждането на качествен уеб дизайн не е лека задача. Изискват се доста умения, опит, проучвания и анализи. Когато се създава един уеб сайт, заедно с неговата визия трябва да се мисли в направление откриване на правилната аудитория. Много е важно да бъдат идентифицирани възрастовата група и културните особености. Това е от критично значение, за да може да се създаде творение специално за тези хора. Друг важен фактор е разделението на сайтове - B2B (бизнес към бизнес) и B2C (бизнес към краен клиент). Роля играе и предназначението на сайта - дали цели директна продажба на стоки или трябва да изпълнява други функции, примерно да информира и забавлява.
За да се случат нещата по възможно най-добрия сценарий, то трябва да се мине последователно през няколко стъпки:
Първоначална среща. На нея се обсъжда концепцията зад уеб дизайна. Какъв тип проект ще се гради, дали е ориентиран към бизнеса или крайните клиенти. Преговарят се детайли за сектора на опериране, таргет аудитории, коментират се целите.
Проучване. Задължително се проверява какво се случва на конкурентния пазар. Преглеждат се преките конкуренти. Оценява се нивото им, анализират се слабите и силните им страни. Това служи за правилно ориентиране в пространството и времето.
Обсъждане на примери. Приказките са нещо хубаво, но примерите са още по-прекрасен инструмент. Добре е да се изготви една листа с примерни уеб проекти, които да се дискутират. Този метод е отличен за изчистване на смущенията в процеса на комуникация. Водят се бележки, добавят се и се отхвърлят идеи.
Прототип. Всичко описано, обсъдено и одобрено се трансформира в прототипен модел. Това е черно-бяла скица, която започва да визуализира идеята на уеб дизайна. На този етап се правят експерименти, тестват се различни концепции, формира се подредбата на елементите, които посетителите на сайта или онлайн магазина ще виждат.
Дизайн в бета версия. След като чрез прототипния модел се издялкат всички трески, се преминава към първата демо концепция за уеб дизайн. Това обикновено е началната страница на сайта или електронния магазин. На този етап се въвеждат графичните елементи, цветовете, шрифтовете и прочие. Представата за проекта става съвсем ясна.
Възможно е и създаването на няколко концептуални дизайна, които да се сравнят. Най-добрият вариант е да се тестват посредством потенциални клиенти, които да изкажат мнение. По този начин ще се избере най-доброто, по което да се продължи работа.
Дизайнът е формулиран. След като бъде избрана конкретна концепция, то същата започва да се разпространява по останалите страници и подстраници на уеб проекта. Следва детайлен преглед, оценка и при необходимост нанасяне на корекции.
Бюджет и срок. Комплексните изпипани дизайн решения изискват по-високи бюджети. Те поглъщат повече ресурси за реализиране. Времето, което отнемат за проучване, изготвяне и корекции, е значително. Много са елементите, върху които се работи - цветови комбинации, подложки, икони, бутони, типография, цялостен интерфейс. Но всичко вложено си заслужава, защото крайният резултат изстрелва уеб сайта в космоса.
Заключение
Създаването на уеб дизайн се извършва с мисъл за крайния потребител, който ще го ползва. Трябва до максимална степен да се подтиснат личните предпочитания и налагане на мнение. Пътеводната звезда е юзърът, който дефинираме като потенциален клиент. Ако уеб дизайнът му хареса, то сме си свършили работата.

Искате качествени уеб дизайн услуги? Изпратете ни запитване тук.


Споделете в: