Искаме предложения за сайт!

Много често бизнесите ни търсят за предложения по отношение на уеб сайт. Това е малко особено, защото в Whiz се фокусираме върху изцяло индивидуалната разработка на уеб проекти. В превод означава, че нямаме готов продукт, който продаваме, а всяко нещо е ръчна изработка според конкретна спецификация.
Тук въпросът не опира до изстрелването на множество идеи с цел демонстрация на креативност. Фокусът пада върху добре премислено предложение, което да отговори максимално добре на заложените от клиента цели, бюджети и срокове. Останалите игри на мисловни атаки, са отклонение от темата и губене на време за двете страни.
Бихме желали да отбележим, ако позволите, че думата сайт е събирателна за множество неща. Всеки бизнес може да притежава сайт със строго определена специфика и замисъл. Сайтът може да е като притурка към физически бизнес, а може да е изцяло обособен като предприемаческо начинание. Вероятно сте виждали и чували за бизнеси, които са изцяло онлайн и нямат физически обекти. Кратките примери сочат, че това са доста големи разлики още на концептуално ниво, където се пръква нуждата от сайт.
Отделно един сайт може да съдържа стотици неща в себе си. Започвайки от най-простия вид “Визитна картичка”, достигайки до комплексни решения, които да са свързани с различни видове софтуерни системи. Разстоянието между тези два вида сайтове е огромно, както от гледна точка на срок за изпълнение, така и като бюджети и подготовка.
Малко по-малко достигаме до предложение, което бихме желали да Ви отправим. Седнете и запишете в най-общ вид какво искате от сайта, какви функции трябва да изпълнява, за какво точно трябва да го ползвате. Насоката, в която сте решили да се движите като бизнес, ще определи върху каква основа трябва да стъпите що се отнася до уеб сайт. Или казано по друг начин - направете една кратка спецификация на сайта, която да послужи за фундамент при последващата комуникация с фирма за изработка на сайтове.
По този начин ще се работи най-бързо и ефективно. Ще получите адекватни предложения и ще проведете продуктивни разговори. Зад всеки сайт седят множество редове програмни кодове, това налага малко повече внимание към детайлие.
Имате ли задание за изработка на сайт? Изпратете ни го, нека го обсъдим заедно.
Споделете в: