Коренът на успешния сайт

Кое е в основата на успешния уеб дизайн?

Без значение в каква индустрия развивате Вашия бизнес, идентифицирането на точните клиенти, на които да продавате е от ключово значение. Не само, че ще Ви помогне да концентрирате маркетинговите си усилия в правилната посока, но и ще спестите пари.

Това разбиране за конкретния пазар и неговите потребители е много важно при създаването на уеб сайт или онлайн магазин. За да се направи пазарно-ориентиран уеб дизайн трябва да е ясно на кого ще се продава. Много често бизнесите пренебрегват тази информация или казват, че искат да продават на всички. Този отговор не е особено сериозен и вещае лоши резултати.

Няколко стъпки, през които трябва да се премине, за да се получи наистина пазарно-ориентиран уеб дизайн:

Анализ на индустрията

Първата стъпка е да се анализира индустрията, за която ще се създава индивидуално уеб решение (уеб сайт или онлайн магазин). Всяка една индустрия има различни групи от потребители, които са с различно поведение и нагласи. Примерно купувачите на автомобили са по-различни от тези на пица. Всичко трябва да се провери и премисли в детайли, за да се пожъне успех.


Конкурентен анализ

След педантичното изследване на индустрията и направените изводи е време за анализ на конкуренцията. Трябва да се прегледат водещите играчи в бранша, за да се установи какво правят и как го правят. Това е много важна стъпка, за да се придобие представа с кого си имате работа.


Демографски показатели


За да се получи пазарно-ориентиран сайт, трябва да се набави информация за потребителите. Необходима е яснота към кого ще са таргетирани продуктите или услугите. Колкото повече информация имате, толкова по-добре. Съберете информация относно: пол, възраст, местожителство, образование, месечен доход и т.н. После я представете на Вашия уеб разработчик и я обсъдете.

Психографски показатели

Демографските показатели не са достатъчни, за да се достигне до печелившата формула в уеб дизайна. Добре е да имаме информация и за психографските. Те са данни за личността на човека, ценностите му, поведението, хобита, начин на живот.

Тестване на дизайна

Най-добрият и сигурен начин за тестване на пазарно-ориентирания уеб дизайн е с реални потребители. С една фокус група от потенциалните клиенти, за които се разработва уеб проектът - ще се събере достатъчно обратна връзка, за да се направят подобрения и корекции.

Заключение

Ако не се подходи професионално към изработката на пазарно-ориентиран уеб проект, ще излезе много скъпо в последствие. Печелившите сайтове и онлайн магазини са базирани на сериозни проучвания, анализи, експерименти и подобрения в движение. Като знаете кои са точните клиенти, ще можете да отправите правилното послание.

Споделете в: