Без клиенти няма бизнес

Винаги казваме на фирмите, че създаваме сайтове и онлайн магазини за крайните клиенти. Това са хората, които ще ги ползват, това са хората, от които се очакват действия и съответните финансови постъпления.
В тази връзка е задължително да познавате Вашите клиенти. Или ако стартирате в момента, то поне да имате представа кои са потенциалните клиенти.
Без клиенти няма бизнес
Двигателната сила на всеки бизнес са продажбите. Ако имате друго мнение по въпроса, то пишете ни на ekip@whiz.bg. Ще се радваме да го обсъдим. Продажбите от своя страна са последствие от придобиването на клиенти. Ако нямате клиенти, то нямате и бизнес. Трябва да знаете какво харесват тези хора и какво не. Проучете какво ги води към Вас. Колкото по-добре ги познавате, толкова по-добре можете да отговорите на техните нужди.
Създайте клиентски профил
Докато размишлявате върху темата с клиентите, хванете лист хартия и запишете тяхната характеристика. Този профил трябва да репрезентира типичния Ви клиент или идеалния такъв. Това ще Ви помогне да влезете в обувките на клиента. Ще погледнете света през неговите очи и ще бъдете по-наясно от какъв сайт се нуждаете. Изработката на сайт е тясно свързана с целевата аудитория.
Но нещата не опират само до сайта. С вече изградена характеристика на клиентския персонаж, можете правилно да структурирате всички рекламни кампании. Няма значение дали ще са онлайн или офлайн. Ефективността Ви ще нарастне значително.
Научете повече подробности за демографския и психографски профил на тези хора. Факти относно пол, възраст, интереси, лайфстайл и прочие.
Задайте правилните въпроси
За да изградите профил на клиента, можете да си помогнете със следните въпроси:
  • На каква възраст са те?
  • Какъв пол?
  • Къде живеят?
  • Какво работят?
  • Какъв е техният приход?
  • Женени/омъжени ли са?
  • Какво правят със свободното си време?
  • За какво използват интернет?
  • Кои са страховете им?
  • Какво обсъждат с приятелите си?
Събраната информация от отговорите ще Ви послужи за отлична основа при изработка на сайт или изработка на онлайн магазин. Компанията за уеб разработки ще знае къде точно да се прицели, какво да Ви предложи, за да успеете да завладеете въпросната таргет група. По този начин сами увеличавате шансовете си за създаване на печеливш сайт или магазин.
Искате ли умно направен сайт? Изпратете ни запитване.
Споделете в: