Как някои уеб проекти се превръщат в успешни?

В днешния свят всеки бизнес е длъжен да има дигитално лице и присъствие. Това е факт, по който не е нужно да се водят спорове. Информационната ера предоставя на бизнесите множество възможности, но ги изправя и пред доста предизвикателства.

Нека за целите на днешната статия да поставим в центъра на действието една фирма, която се старае да се развива в уеб.
От къде да започне? Мнения много, “специалисти” още повече, литература - купища, разногласия - колкото искаш. Понякога е трудно да се правят аналогии с други бизнеси, защото всеки е уникален по свой собствен начин.
Преди нашият лирически герой да е полудял от пренасищане с информация и кънтящи гласове, трябва да обмисли моментото си положение и нивото, което иска да достигне в бъдеще. Предишното изречение до голяма степен означава, че героят трябва да подреди в главата си мислите и приоритетите.
Успехът на един уеб проект до огромна степен зависи от адекватната подготовка на клиента - в частност героят на нашата история. Високото ниво на некомпетентност може да доведе до плачевни резултати.
За да се придвижи един проект от ниво срещи, имейл кореспонденция, оферти, разработка до успешно функциониращ, клиентът е необходимо да бъде:
  • Огранизиран - да има много ясна идея защо се нуждае от конкретния уеб сайт, онлайн магазин. Facebook приложение, Facebook игра, мобилен сайт, приложение за iOS или Android. Също така, ясни трябва да бъдат и целите, които трябва да бъдат достигнати. Към организираността причисляваме и разбирането на обема работа, който предстои да бъде вложен. Нашият герой трябва да се е подготвил с всичко необходимо, което ще се изисква от него.
  • На разположение - вероятно звучи логично това, което ще напишем, но е граничещо с невъзможното да се направи успешен уеб проект с отсъствие на клиента. Трябва и двете страни да са силно заинтересовани и мотивирани, за да се постигнне желаният резултат.
  • С отворен ум - с това имаме предвид, че трябва да приветства нови предложения и идеи. Една фирма уеб разработчик има доста повече опит от бизнесите, които се занимават с друга дейност. Съответно би следвало клиентът да се вслушва в думите им.
  • Решителен - героят на историята ни трябва да умее да взима решения и да комуникира бързо, за да се изпълняват нещата по проекта му в срок и бюджет. Това не е незначителен елемент от цялостния работен процес. Напротив, решителността и бързата обратна връзка са ключов елемент.
Заключение
Уеб разработките са комплекси решения, към които трябва да се подхожда много професионално и сериозно. Важно е да отбележим, че за да се постигне успех в една уеб разработка, трябва да се подсигури и адекватно отговарящ на обема работа бюджет. Инвестицията в сайт, електронен магазин, приложения за Фейсбук, мобилни приложения и сайтове е дългосрочна и нейната цел е да пожъне множество успехи, да се възвърне. Това е възможно само при добро финансиране, планиране, отлични работни процеси.
Споделете в: