От най-голямо значение е крайният потребител

Принцип, който трябва да се вземе предвид при изграждането на уеб сайт

Когато се разработва един уеб сайт, най-важното нещо, което трябва да се има предвид, са онлайн потребителите. Те са хората, за които реално се прави разработката, те ще използват сайта денонощно. Точно поради тази причина тези хора трябва да се третират с внимание и загриженост.

Всички хора са индивидуалисти, начинът, по който въприемат, мислят, действат е уникален и различен.
Всяка една личност взаимодейства със съдържанието на сайта по различен начин. Точно поради тази причина трябва много добре да се замислите над сайта си и това до колко е адекватен. Ако подозирате, че уеб сайтът Ви не е user friendly, бързо проверете как може да се подобри. Най-доброто решение е да се обърнете към уеб разработчик, който да Ви посъветва.
Възприемането на сайта зависи от таргет групата, към която трябва да се адресира.
По-младите хора имат едни изисквания и очаквания, докато по-възрастните съвсем други. Едните могат да предпочитат големи обеми текстово съдържание, докато другите да се отегчават от купищата букви. Намирането на баланса е предизвикателна задача, но не непосилна.
Създаването на уеб сайт, който е отговорен към всичките си посетители, не ограничава възможностите.
Да, изисква повече влагане на мисъл и средства, но крайният резултат ще бъде отличен и потребителите ще са доволни.
Важен момент, на който обръщаме внимание, е използването на технически термини. Терминологията може да отблъсне много от потенциалните Ви клиенти, особено онези, които идват за първи път на сайта Ви. Ако целта Ви е да таргетирате нови клиенти, то трябва много добре да помислите върху информацията, която ще им представите. В такива случаи на помощ идват видео клиповете, чат системите, ревютата, базите от данни с термини и др.
Може много лесно да проверите в какво моментно състояние се намира сайтът Ви.
Поканете на дискусия няколко Ваши клиента и обсъдете къде срещат пречки. Запишете си всичко, прегледайте го и го обсъдете с Вашия уеб разработчик. Това е най-икономичното решение от бюджетна гледна точка.
Не подценявайте мнението на потребителите.
Ако много от тях кажат, че нещо не е наред със сайта Ви, то по-добре се съобразете и преминете към действия. Реално погледнато уеб сайтът не трябва да се харесва на Вас, а на клиентите. Той не е дизайнерско бижу, на което да се радвате. Сайтът е Вашата дигитална връзка с клиентите, погрижете се тази връзка да бъде без смущения и проблеми.
Споделете в: