Готов ли е сайтът Ви за реклама във Facebook?

Добре подготвената и изпълнена рекламно-целева страница е разликата между успешната Facebook рекламна кампания и тази, която се радва на минимален или никакъв успех. Кликването на реклама във Фейсбук е първата стъпка от взаимоотношения, които може да продължат секунди, месеци или години.

Ако искате да установите трайни отношения с един клиент, то трябва да преживеете първите десетина секунди, по време на които потребителят си вади становище по въпроса с лендинг страницата Ви (landing page).
В този много кратък период от време един човек ще остане на интернет страницата Ви, завладян от това, което имате да му предложите или ще я напусне завинаги. Помислете, ако рекламно-целевата Ви страница не е добре изградена колко пари ще похабите в напълно напразни рекламни кампании във Facebook.
Трябва да имате отлична целева страница, на която да пристигат потенциалните клиенти от рекламите във Фейсбук.
Няколко съвета:
1. Рекламно-целевата страница трябва да има измерими цели.
“Да се харесва страницата!” не е ясно поставена и измерима цел. Може да имате за цел събирането на база от имейли, друг вариант е директната покупка на стока, изпращане на запитване или телефониране.
Всичко започва със самото послание, което съдържа рекламата Ви във Facebook. Трябва да има ясна връзка между нея и това, което хората ще видят на целевата Ви страница.
Ако искате да събирате имейл адреси, то покажете на видно място политиката си за конфиденциалност и кажете на хората, че няма ги тормозите със спам. И спазвайте обещанието си.
Най-доброто решение за висока ефективност е да минимизирате “шума”, който има една уеб страница. Това значи да се фокусирате върху нещо конкретно, което искате да покажете или кажете.
Включете следното:
  • Пленително заглавие
  • Примамлива оферта
  • Кратко текстово описание или видео какво предлагате
  • Кратко обяснение как хората да се сдобият с това, което оферирате
След като един потребител извърши исканото от Вас действие, не го изоставяйте. Заведете го в друга релевантна страница, предложете му интересна информация, дръжте го ангажиран.
2. Рекламно-целевата страница трябва да е атрактивна.
Изваждайки хората от платформата на Facebook, трябва да ги отведете на атрактивно място. На място, на което да презентирате офертата си по най-добрия начин. Включвайки едно каре със снимки, в което демонстрирате последователите на Вашия брат, ще извлечете допълнителни дивиденти. Хората ще видят, че и други като тях Ви се доверяват.
Често използван и добре работещ похват е хуморът. Използвайте видео или забавни изображения, които да разсмеят хората и да ги предразположат позитивно към Вас.
3. Лендинг страницата трябва да има примамливо предложение.
Офертата, която ще презентирате пред хората трябва да бъде уникална и интригуваща. Помислете кои са Вашите клиенти и защо биха купили от Вас. След това се замислете какво биха искали да научат от Вас. Какво интересно нещо можете да има кажете за Вашия продукт или услуга? Ако не можете да измислите нищо, то просто задайте въпросите на съществуващи клиенти.
Заключение
Отличната рекламно-целева страница е инструмент, който ще Ви помогне за по-правилното, по-пълноценното използване на рекламния бюджет. Именно тя ще презентира Вашата оферта в пълния й блясък. Убедете се, че ще го направи по възможно най-добрия начин.
Споделете в: