3 похвата за маркетинг, базиран на локация, чрез мобилно приложение

Запознайте се с геозонирането, геотаргетирането и прихващането и как те се прилагат с цел увеличаване на продажбите и печелене на нови клиенти.

Дори и хората с добри технологични познания могат да не са „в час“ с някои от най-последните иновации, особено в бързоразвиващи се сфери като маркетинга. Маркетингът, базиран на локация, е вече факт и бизнесът трябва да знае как работи той. Има налични инструменти, които позволяват персонализирана и ефективна комуникация с потребителите на мобилното приложение на фирмата, в зависимост от местоположението им. Въпросът е кои са те и как работят.

Тук ще се запознаем с трите основни инструмента на маркетинга, базиран на локация - геозониране (geo-fencing), геотаргетиране (geotargeting) и прихващане (beaconing), като направим уточнението, че термините са все още в еволюционна фаза и могат да се променят с течение на времето и навлизането на нови технологии.

Геотаргетиране
Този метод включва откриване на локацията на потребителя и започване на комуникация, свързана с нея. Когато човекът има мобилното приложение на бранда на своя смартфон, съобщението обикновено се изпраща с известие, което се появява директно на екрана (push notification). Основната полза от геотаргетирането е ясна - по-високо ниво на персонализация. За постигане на по-голяма ефективност данните от геотаргетирането се комбинират с тези за предпочитанията на потребителите и действията им на мобилното приложение.

Този маркетингов инструмент обикновено използва IP адресите на смарт устройствата, свързани с интернет. Първите три цифри на този адрес представляват кода на държавата, а следващите областта, града и района, където се намира съответното устройство. Геотаргетирането вече се използва широко от фирми, предлагащи продукти и услуги не само на крайните потребители, но и на бизнеса, като разходите за него лесно могат да се оптимизират.

Геозониране
Тук ключова е зоната, която бизнесът дефинира за своите маркетингови цели. Докато при геотаргетирането можете да разделите ползвателите на Вашето мобилно приложение на сегменти за по-голяма ефективност, при този метод идеята е да „хващате“ всички потребители в зоната. Фокусът е основно върху локацията, като тя се определя с по-голяма точност. Поради това геозонирането се използва най-вече от магазини, ресторанти, кафенета и други видове местни бизнеси за привличане на клиенти, които се намират около тях.

Този метод използва най-вече GPS технология, която комуникира с микрочиповете в смартфоните, за да огради желаната виртуална зона. Когато потребител, на чиито телефон е инсталирано мобилното приложение на Вашия бизнес, влезе в очертания периметър, автоматично ще получи известие. То може да го кани просто да разгледа или да предлага конкретна специална оферта.

Самите потребители могат да инициират получаването на известия, базирани на геозониране, според техните нужди и предпочитания. Те например могат да изберат да получават напомняне, когато са близо до Вашия магазин, за да не забравят да си купят важен за тях артикул от него. За тях удобството е налице, а Вие можете да постигнете увеличение на продажбите без допълнителна инвестиция.

Прихващане
Този метод се реализира чрез специално създадени маяци (beacons), които са много малки по размер и могат да бъдат поставени на желаните локации. Тяхната задача е да „прихванат“ потребителя или по-специално неговото мобилно устройство, когато той влезе в обхвата им. Самите маяци не изпращат съдържание, а просто дават сигнал на използвания сървър да го направи. Така потребител, който е в периметъра, получава известие на смартфона си или директно в самото мобилно приложение, ако го е отворил. Чрез този способ могат да се таргетират потребители, които вече са в магазина на една фирма, с конкретни предложения, в зависимост от това в коя част от него се намират.

Маяците използват Bluetooth технология с ниско потребление на енергия (Bluetooth Low Energy), което им позволява да работят надеждно за дълъг период от време дори в райони, където няма Wi-Fi или добра мобилна интернет връзка. Технологията също така е с ниска цена. Основният ѝ недостатък е, че за да работи, потребителят трябва да е с включен Bluetooth на своето устройство. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи е, че обикновено ползвателите на мобилното приложение трябва да са дали няколко на брой разрешения, за да може да бъдат прихванати и да получават известия чрез тази технология.

Таргетирането, базирано на локация, и връзките с клиенти
Потенциалът на маркетинга, базиран на локация, е огромен, но има два фактора, върху които фирмите трябва да се замислят преди да го приложат - поверителност и сигурност. Необходимо е да се определи дали тракерите ще събират данни и какви ще бъдат те, както и как ще се пази самоличността на всеки потребител. Важно е хората да имат ясна представа как ще се съхраняват събраните данни и дали ще се предоставят на трети лица.

Друг основен въпрос е как потребителите да избират дали да получават маркетингови съобщения, базирани на локация. Единият вариант е да бъдат попитани директно дали желаят това при инсталирането на мобилното приложения. Другият е да се информират, че тази функционалност работи автоматично и да им се даде възможност да се откажат от ползването ѝ.

За изграждането на силни връзки с клиентите най-доброто решение е потребителите да бъдат попитани дали да искат да се възползват от това, с което маркетингът, базиран на локация, може да ги облагодетелства, като персонализирано преживяване и специални предложения. Обяснете защо искате да ги таргетирате, разкажете им как планирате да използвате събраните данни и им дайте пълна увереност, че с тази информация няма да бъде злоупотребено.

Верният подход
Преди да решите да прилагате маркетинг, базиран на локация, чрез Вашето мобилно приложение направете проучване на Вашата целева аудитория, за да разберете какви са нагласите на потребителите предварително. Решете кой или кои от трите метода биха били най-ефективни за Вашия бизнес, имайки предвид начина, по който той работи, както и характеристиките на аудиторията. Изграждането на цялостна тактика с прецизирани технически параметри и маркетингови задачи е от изключителна важност. При прилагането ѝ са необходими мониторинг и оценяване на ефективността ѝ, включително и чрез получаване на обратна връзка от потребителите.
Ако искате перфектно изработено мобилно приложение, чрез което да прилагате успешно маркетинговата стратегия на Вашия бизнес, обърнете се към нас, като направите запитване тук.
Споделете в: