5 начина да използвате съобщенията в рамките на Вашето мобилно приложение ефективно

Научете как така наречените in-app съобщения могат да се превърнат в основен канал за маркетинг.

Готови ли сте да направите системата за съобщения в рамките на Вашето мобилно приложение комуникационен канал, който да бъде част Вашата стратегия за онлайн маркетинг? Много фирми не разчитат на in-app съобщенията, а те могат да донесат много ползи включително и установяване на по-дълбока връзка с най-ангажираните Ви клиенти, които използват апликацията често. Разберете как да се възползвате максимално от тях.

Основни насоки
Вашата аудитория вижда тези съобщения директно във Вашето мобилно приложение по време на ползването му. Поради този факт, те се използват най-вече за допълнително ангажиране на потребителите, които вече се възползват от съдържанието и функционалностите. Може да твърдим, че това ги прави антипод на така наречените push notifications – известия, които се генерират на смарт устройствата, за да привлекат вниманието към приложението и неговото съдържание, когато то не се използва.

За да превърнете in-app съобщенията в ефективен инструмент за маркетинг, трябва да сте добре запознати с техните характеристики. Те се виждат веднага от потребителите, което е предимство. Същевременно те имат кратък живот за разлика от други съобщения като тези, изпратени по имейл например, които могат да се отворят по всяко време и да се четат неограничен брой пъти. Що се отнася до размера и вида им, in-app съобщенията могат да са изключително разнообразни. Те например могат да бъдат под формата на малки плъзгащи се плочки с кратък текст или да изпълват целия екран и да предлагат богато на изображения съдържание.

Тук е важно да споменем и за постигането на какви конкретни цели най-често се използват тези съобщения, генерирани докато потребителят е ангажиран с мобилното приложение:
- Мотивиране на потребителя да открие нова функционалност на апликацията или нов продукт, предлаган от бранда;
- Отвеждане на потребителя от първоначалния екран до друга точка на приложението;
- Получаване на разрешение от потребителя за извършване на дадено действие от апликацията, като например изпращане на известия – push notifications;
- Персонализирани напомняния за по-добра ориентация – например ако потребителят е започнал попълване на форма и след това премине към други действия, можете да му напомните, че формата го чака.
- Известяване за важни събития – едно новинарско мобилно приложение може да съобщава извънредни новини с in-app съобщения, както и с push известия.


5 топ практики за изпращането на in-app съобщения
1. Подпомагане на стратегия за комуникация, базираща се на различни маркетингови канали
Съобщенията в рамките на мобилното приложение са идеалният хибриден инструмент, включващ характеристики от имейл и push съобщенията. Те също така често имат много по-висок шанс да бъдат видени в сравнение с другите два типа. Основно правило при изпращането им е да бъдат свързани с разглежданото съдържание. Така аудиторията се радва на по-персонализирана комуникация, а съобщенията са по-ефективни от маркетингова гледна точка. Независимо дали ще поканите потребителя да закупи нещо или ще му предложите да получава имейли със специални оферти от Вас, трябва да използвате ясен призив към действие.

2. Превръщане на съобщенията, изпращани в рамките на приложението, в „рекламна витрина“
Запитайте се какво е най-важното, което искате Вашите клиенти да знаят, и какво е главното действие, което искате те да предприемат, когато са на Вашето мобилно приложение. Използвайте in-app съобщения, за да ги информирате и да ги подтикнете да действат. Преди това обаче трябва да вземете предвид на какъв етап от пътя на клиента се намира всеки потребител – нов клиент, който трябва да бъде запознат с приложението и бранда съответно, активен и лоялен клиент, който трябва да бъде ангажиран, или клиент, който е загубил интерес и трябва да бъде задържан. Така ще можете да им покажете това, което искат да видят, на Вашата „рекламна витрина“.

3. Подобаващо посрещане на нови клиенти
Използвайте съобщения в рамките на мобилното приложение да стимулирате „новодошлите“ да извършат важна приобщаваща първа стъпка, като да създадат свой профил или да се запознаят с tutorial за ползването на апликацията например. Изпращането на in-app съобщение с такава покана след като вече сте подканили потребителя да отвори апликацията с push известие има изключително позитивен резултат - в някои случаи увеличаване на нормата на задържане на потребителите със 130%.

Има различни техники за изпращане на съобщения като част от процеса на запознаване с мобилното приложение. Те могат да са под формата на големи цветни карти, които обясняват какво може да се прави с различните функционалности. Може също така да има кратки и ясни съобщения, които разкриват ползите от получаването на push notifications и които стимулират потребителите да ги разрешат за съответната апликация.

4. Задържане на „изплъзващи“ се потребители
Ако потребител не реагира често на известията, изпращани от мобилното приложение, но все пак го разглежда, in-app съобщенията са ефективен начин за неговото ретаргетиране. Една от най-простите техники е изпращането на специална оферта, която автоматично напомня както за ценността на апликацията, така и за ценността на бранда. Също така може да се обърне внимание на нови и все още неизползвани страхотни функционалности, които могат да ангажират потребителя.

5. Въвличане на активни и лоялни клиенти
Съобщенията в рамките на мобилното приложение могат да бъдат ценен инструмент при изграждането на дълготрайни връзки с клиентите на бранда. Една от най-ефективните тактики е превръщането на тези хора в посланици на бранда. За целта можете да ги накарате да направят нещо съвсем просто като да оценят Вашето приложение в Google Play и/или App Store. Най-добре е такива съобщения да се изпращат след като потребителят е бил ангажиран на апликацията по-дълго време в рамките на една сесия.

С in-app съобщения може да се обогати потребителското преживяване на мобилното приложение, като се обръща внимание на конкретни функционалности и/или съдържание, които потребителите не използват често и/или достатъчно ефективно. Това „водене за ръка“, което се характеризира с висока степен на персонализация, има директен положителен ефект не само по отношение на ангажирането на потребителите, но и по отношение на продажбите, тъй като потребителят опознава бранда по-добре и увеличава доверието си в него по естествен начин.

Мобилни приложения, които непрекъснато обновяват съдържанието си, като такива за прогноза за времето например, могат да използват in-app съобщения за важна нова информация, която потребителите трябва да получат без забава. Същевременно тъй като обикновено стандартното съдържание на екрана е много ценно, то не бива да бъде закривано. Едно от сполучливите решения е съобщенията да се появяват в рамките на съдържанието, а не да изскачат. Добре е да заемат сравнително малка част от екрана примерно тънка лента, като същевременно имат ярък цвят и се намират колкото е възможно по-нагоре.

Какво следва?
След като изберете тактиките, които да приложите за използването на съобщения в рамките на мобилното приложение, трябва да помислите за детайлите – стила, визията и съдържанието. Много важно е да се определи кога ще се пускат съобщенията – в повечето случаи това става при наличието на дадено действие, което играе ролята на условен знак. Всички елементи могат да се оптимизират на база на данните за ефективността на приложените тактики с цел постигането на все по-високи резултати.
Ако искате модерно мобилно приложение, което Ви позволява да таргетирате потребителите ефективно, обърнете се към нас, като изпратите онлайн запитване тук.
Споделете в: