Ролята на маркетинга в изработката и развитието на мобилното приложение

Разберете какви маркетингови тактики и похвати се използват за постигането на пазарен успех.

Конкуренцията при мобилните приложения е висока. Потребителите могат да избират от над 2.6 милиона Android приложения в Google Play и от над 2.2 милиона iOS апликации в App Store. Когато прибавим и изключително бързото развитие на мобилните смарт устройства и свързаните с тях технологии, задачата на разработчиците, а и на маркетинговите специалисти се усложнява.

Докато понякога едно мобилно приложение печели изненадваща популярност благодарение на вирусния ефект, създаван в социалните мрежи, не бива да се разчита на случайността. Когато маркетингът се използва ефективно още от най-ранните етапи на проекта, тогава апликацията има най-големи шансове за успех. Да разгледаме в детайли неговата роля и как той би трябвало да се прилага.

Маркетингово проучване
Целта му е да отговори на два важни въпроса - какво искат потребителите и какво предлагат конкурентите. Определянето на целевата аудитория на мобилното приложение е от изключителна важност. Характеристики като възраст, пол, семейно положение, образование, професия, доход и интереси определят практически всички аспекти на апликацията - от стила и цветовата палитра до функционалностите и модела на монетизация. Ако Вашият таргет се състои предимно от хора под 25 години, абстрактните елементи и ярките цветове могат да имат най-голямо въздействие върху тях. Ако таргетирате предимно работещи хора с високи доходи, можете да им предложите достъп до различните функционалности на приложението на нива, като първоначалното е безплатно, а следващите изискват абонамент.

Конкурентният анализ често не е особено трудоемък и сложен, като се има предвид, че за функционалностите на мобилните приложения, предлагани от конкурентите, както и оценките на потребителите за тях екипът от разработчици и маркетингови специалисти може да научи директно. Информацията обикновено се попълва в таблици с категории, за да може да се направи надлежна оценка. Много често ревютата в Google Play и App Store дават ценна информация какво потребителите искат да се подобри и за какви функционалности мечтаят. Добрите разработчици се възползват от нея, за да създават високо-конкурентно мобилно приложение.

Тестване на интерактивния прототип
Маркетинговото проучване служи за разработката на концептуалния дизайн на приложението. Той има същата роля както инженерната скица при изграждането на една сграда. Материалната му форма е интерактивният прототип. Той се подлага на тестове, за да се установи доколко концепцията на мобилното приложение отговаря на изискванията на клиента и на желанията на потребителите. Провеждането на тестове с потребители от таргет аудиторията в реална среда обикновено дава най-добри резултати. Получената обратна връзка от тестовете служи за правене на подобрения и добавки на ниво концептуален дизайн, за да се постигне ефективност при правенето на дизайна и програмирането.

Маркетингов план за пускането на приложението
Най-добре е той да се разработва успоредно със самата мобилна апликация, като маркетинговите специалисти се възползват от цялата налична информация, генерирана при първоначалното проучване, както и от познаването на функционалностите, представени чрез прототипа. Ето няколко основни насоки и идеи за изграждането на маркетинговия план:

Какво прави мобилното приложение уникално - Отговорът на този въпрос трябва да стои в основата на кампанията. Той определя лайтмотива.

Креативно име за апликацията - То трябва да е атрактивно и същевременно да обяснява какво реално се предлага на потребителите. Когато апликацията е за добре известен бранд, тогава е най-добре неговото наименование да присъства в името.

Оптимизация на страницата на приложението в Google Play и/или App Store - Тук трябва не просто да разкажете на потребителите какво да очакват, а да рекламирате функционалностите, съдържанието и цялостното преживяване. Подберете ключови думи, за да може приложението да бъде намерено лесно при търсене онлайн, а не само в рамките на Google Play и/или App Store.

Комплект от промоционални графики – Той може да се използва не само на страниците на мобилното приложение в Google Play и App Store, но и за представяния пред медиите и пред потенциални инвеститори и на конференции.

Създаване на трейлър - Идеята е да се направи кратко клипче с най-готините неща в апликацията, за да може да се провокира напрегнато очакване у потребителите.

Използване на социалните медии - Можете да създадете специален блог за приложението още докато то се изработва, за да генерирате и поддържате интерес към него, като поствате интересни подробности от работата на екипа на разработчика и открехвате съвсем леко завесата за функционалностите, които ще се предлагат. Към блога може да се направи и имейл бюлетин. Също така можете да споделяте линкове към постовете на Вашите страници в социалните мрежи.

Определяне на най-ефективните маркетингови канали – Те зависят най-вече от таргет аудиторията и спецификите на бизнеса, за който е приложението. Те могат да включват не само онлайн платформи. Ако брандът работи директно с клиенти например, служителите на фирмата могат да предлагат приложението при комуникацията си с тях.

График за изпълнение на плана - Това гарантира високо ниво на ефективност и оптимизация на разходите.

Планиране на пускането на приложението на пазара
Датата трябва да бъде определена внимателно, така че по възможност да не съвпада със значими събития в сферата на технологиите. Както вече отбелязахме, много е важно да се създаде очакване у потребителите за предстоящото събитие. Освен специален блог и използването на социалните мрежи, можете да включите и директни реклами.

Ангажиране на потребителите
Докато разработчиците имат грижата да създадат отлично функциониращи in-app и push notifications (известия, генерирани от самото приложение), маркетинговите специалисти трябва да ги използват по възможно най-добрия начин за въвличане на потребителите. Целта на push notifications е да привличат хората, когато те не се отворили апликацията. Те най-често съдържат покана да се разгледа ново съдържание, оферта или функционалност. Всичко, от текста до времето на пускане, трябва да се обмисли много добре. Чрез in-app notifications можете да ангажирате потребителите по-силно, като предложенията, които правите чрез тях са свързани с разглежданото съдържание. Тук е особено важно да не се прекалява с честотата на известията.

Използване на описанието на ъпдейтите за маркетинг
Обикновено описанието се счита за техническо съобщение, но чрез него могат да се рекламират нови функционалности и специални оферти от страна на бранда. Освен за директна реклама, можете да използвате „мястото“ за да приканите потребителите да оставят обратна връзка. За целта можете да създадете конкретна анкета. Данните ще са особено полезни за развитието на апликацията.

Стимулиране на споделянето в социалните мрежи
Едно добре направено мобилно приложение задължително съдържа бутони за споделяне в социалните мрежи, защото те са най-ефективните канали за създаване на вирусен ефект, който практически е безплатна реклама за апликацията. Въпросът е как да стимулирате потребителите да ги използват. Оригиналното и въвличащо съдържание е задължително. Също така можете да се възползвате от факта, че хората обичат да се хвалят с постиженията си и с покупките си. Просто трябва да ги подканите да го направят.

Измерване на представянето на приложението
Има множество индикатори за представянето на апликацията и за маркетинговите специалисти често е трудно да определят най-важните. Факторът доход например може да не отразява ясно нивото на ангажираност на потребителите. Това се отнася и за броя на свалянията на мобилното приложение. Тук ще посочим три от основните индикатори, които непременно трябва да включите в измерването на представянето:
- Брой на активните потребители на дневна, седмична и месечна основа;
- Норма на задържане на потребителите - Най-добре е да се използват три отделни интервала, като 1, 7 и 30 дни например.
- Среден приход на потребител - Той се изчислява като се раздели общият приход на броя на активните потребители през съответния период.

Събраните данни трябва да се използват за оптимизацията и прибавянето на нови функционалности към приложението.

Заключителни бележки
Продуктивната работа в екип е една от основните предпоставки за успеха на всеки проект и особено на едно мобилно приложение, имайки предвид голямата конкуренция. Разработчиците и маркетинговите специалисти трябва да работят заедно за разбирането на целевата аудитория и изграждането на апликация, която да ангажира тези потребители. Добрата комуникация на всеки етап от проекта е основополагаща. След пускането на апликацията, работата трябва да продължи в посока генериране и анализ на данни и обратна връзка с цел създаването на максимално ефективни оптимизации и нови функционалности.
Ако искате да имате ангажиращо и доходоносно мобилно приложение, свържете се с нашия екип, като направите запитване тук.
Споделете в: