3 стъпки за ефективна персонализация на Вашето мобилно приложение

Как да постигнете по-висока ангажираност и да спечелите повече клиенти чрез активна комуникация с потребителите

Компаниите, които имат присъствие в дигиталната сфера, притежават опит с персонализацията на посланията в различни маркетингови канали. В имейл маркетинга например се изпращат персонализирани имейли, таргетиращи потребителите в даден сегмент от целевата аудитория. Персонализацията на преживяването на фирмения уеб сайт в реално време също вече се числи към често използваните тактики. Въпросът е дали фирмите ще могат да приложат наученото в сферата на мобилните приложения.

Растежът на мобилните технологии е изключително бърз и все по-голяма част от Вашите клиенти използват своите смартфони и таблети за да намерят информация. Последните проучвания сочат, че 89% процента от времето, в което потребителите ползват медийно съдържание, е отделено на мобилните апликации. Това налага всяка фирма в дигиталната сфера да има актуална стратегия за мобилното си приложение. Докато предишният опит в сферата на таргетирането, тестването и персонализацията на сайтове и други форми на онлайн маркетинг е полезен, трябва да се отчетат разликите в поведението на потребителите на мобилните приложения, за да може да се изгради ефективна стратегия, която е насочена към тях. Ето три основни фактора, които да вземете предвид, по пътя към постигане на персонализация.

1. Опознайте потребителите и техните желания
В сферата на мобилните приложения резултатите се измерват основно с броя на потребителите, времето, прекарано на апликацията, рейтингите в Google Play и App Store и нормата на превръщане на потребителите в клиенти. За постигането на желаните резултати е необходимо да предложите функционалности и съдържание, които да ангажират хората и да ги карат да се връщат отново и отново. За да сте ефективни обаче, трябва да се отнасяте с потребителите като към личности, а не просто като към тенденции в дадена графика.

Анализът на данните от мобилното приложение е в основата на персонализацията на потребителското преживяване. Можете да се възползвате от разнообразна и ценна информация, като локация на потребителите, преди колко време са отворили апликацията за последно, колко дълго са се задържали на нея и какъв е бил техният път в нея. Въз основа на наученото можете да пускате персонализирани съобщения, които да водят потребителите до конкретни места в приложението, така че да получат директен достъп до съдържание, от което се интересуват и което им е от полза. Това е основна тактика за ангажиране и задържане на целевата аудитория.

Важно е да се възползвате от двата вида известия, които висококачествените мобилни приложения, предлагат. Push notifications са известия, които потребителите получават от приложението когато не го използват. Целта им е да накарат хората да отворят приложението. In-app notifications са известия, които потребителите получават, когато са в апликацията. При използването и на двата вида известия фокусът трябва да е върху създаването и воденето на разговор, а не върху измислянето на различни еднократни съобщения. За целта е необходимо да използвате три вида данни:

- Общо ползване на апликацията - Кога за последно я е отварял потребителят и колко дълга е била сесията?
- Поведение - Какво е направили или не потребителят в приложеното? Кои екрани е видял и кои е докоснал?
- Демографски характеристики - За да използвате така наречените back-end данни, които имате за потребителите във Вашата CRM система, като пол, възраст и предпочитания, трябва да интегрирате каналите, които са техен източник, с апликацията.

2. Реакция навреме: разговори вместо единични съобщения
Промяната на съобщение, което се представя на даден потребител, според дейността му в реално време е вече изпитана техника. В света на мобилните приложения трябва да предложите съдържание, което човекът да свърже с екрана, на който е бил в приложението, и това дали е предприел желаните от Вас действия.

В много случаи комуникацията в мобилното приложение се базира на едностранен поток на информация, когато има съобщение, показано от апликацията. Дори и тези основни съобщения да са персонализирани и предоставени на определени сегменти от целевата аудитория, те са еднократни и имат ясен и точен призив към едно конкретно действие, за разлика от продължителния разговор с потребителя, който може да бъде полезен, забавен и образователен същевременно.

Идеята е да се създадат потоци за ангажирането на потребителите вътре в приложението, които се основават на комуникация в няколко стъпки, включващи отразяване на обратната връзка от потребителя и даването на отговор в съответствие с нея. В идеалния случай отговорът към всеки потребител ще бъде индивидуален. Да разгледаме пример.

Ако провеждате анкета за нивото на удовлетворение у потребителите на мобилното приложение и получите позитивен резултат от даден потребител, можете да му изпратите покана да даде оценка на апликацията в Google Play и App Store. Ако получите негативен резултат от друг, можете да му изпратите съобщение с молба за подробности или да го насочите към това, което той търси, ако е налично на приложението. Тези потоци на комуникация за ангажиране на потребителите са подобни на имейл кампаниите за изграждане на връзки с потенциални клиенти и помагат за увеличаването на лоялността.

3. Тествайте, експериментирайте и оптимизирайте
Постоянното тестване и оптимизацията са в основата на развитието на всяко мобилно приложение. Можете да експериментирате с различни варианти на представянето на заглавията, структурата на съдържанието, оформлението на екраните и самия път на потребителя, като същевременно направите процеса максимално ефикасен и продуктивен.

Същият подход е приложим и при изграждането на общуването с Вашите потребители. Факторите, върху които да се фокусирате, включват честотата и времето на изпращане на известията, функционалността за локализация вътре в приложението и функционалностите, специално създадени за ангажиране на потребителите. Само с тестове можете да решите важни въпроси относно преживяването, като например дали приобщаването на нови потребители да става чрез видео упътване за използване на апликацията или чрез слайд шоу. Оптимизацията е най-ефективният начин за реализирането на пълния потенциал на Вашето мобилно приложение.

Още при създаването на концептуалния дизайн на приложението трябва да се определят функционалностите за ангажиране на потребителите, които реално карат хората да станат клиенти на Вашата фирма. Те са в основата на персонализирането на преживяването, което може само да донесе по-високи резултати. Поради това, маркетинговото проучване на началния етап на проекта за изработка на апликацията е безценно.

Мобилното приложение трябва да има инструменти за управление, чрез които да се осъществява комуникацията, превръщането на потребителите в клиенти и поддръжката на връзките, изградени на персонално ниво, без да е необходимо директното участие на разработчика в това. Трябва приложението да се изгради така, че разработчикът да отговаря за техническата работа на функционалностите, докато маркетинговите екипи и тези, занимаващи се със създаването на продукти, се концентрират върху потребителското преживяване. Целта е да се постигне достатъчно високо ниво на гъвкавост, за да се отговоря на очакванията на потребителите във всеки един момент и да се върви към все по-дълбока персонализация.

Пътят към персонализиране на преживяването на едно мобилно приложение започва с разработката на концептуалния му дизайн. Успехът в постигането на високо ниво на персонализация се основава на разбирането, ангажирането и удовлетворяването на потребителите и на безупречна работа на функционалностите на самата апликация.
Ако искате да имате мобилно приложение, което предлага персонализирано преживяване и ангажира потребителите, така че да Ви носи директни ползи, обърнете се към нас, като изпратите запитване сега.
Споделете в: