Защо и как се използват илюстрации в дизайна на мобилни приложения

Запознайте се с главните ползи от тези елементи, както и с правила и съвети за прилагането им като част от потребителския интерфейс и съдържанието.

Как да грабнем сърцата на потребителите и да изпъкнем пред конкурентите? Това е главен въпрос пред брандовете, когато създават свое мобилно приложение. Едно от решенията, които разработчиците предлагат, е използването на илюстрации в дизайна на апликацията. Да видим как то може да донесе успехи.

Тук ще разгледаме основните ползи от използването на илюстрации като част от дизайна на мобилните приложения и как те могат да се извлекат максимално добре, така че да направят потребителското преживяване повече от чудесно. Когато един инструмент се използва ефективно, той винаги спомага за постигането на желаните резултати.

Планирането е ключово
На първо място трябва да отбележим, че илюстрациите не са задължителен елемент на мобилните приложения, който е универсално приложим. При избора дали да се използват трябва да се оценят не само техния художествен стил и естетиката, която биха придали на дизайна, но и практическите аспекти от използването им, тоест дали придават реална стойност на апликацията. Това може да се направи още на концептуалния етап на проекта чрез дискусии и тестове.

Когато илюстрациите се разглеждат като инструмент за постигането на дадена цел, оценката им става по-надеждна, а и по-лесна. Не е важно само решението дали да се използват илюстрации, но и как да се подходи към използването им като елемент на дизайна, когато се планира изработката на мобилно приложение. Имайки предвид това, възникват два въпроса:
1. Добавят ли илюстрациите стойност към апликацията?
2. Ако отговорът е да, дали те ще подобрят потребителския интерфейс и преживяване или представянето на бранда и съдържанието или и двете?
Да се концентрираме върху отговора на втория въпрос.

Илюстрациите като част от потребителския интерфейс
Има няколко основни правила при използването на илюстрации като част от потребителския интерфейс. Да ги разгледаме подробно:

Пълна интеграция в потребителското преживяване - Главната цел на илюстрациите е да спомагат за извършването на действията и/или за разбирането на информацията на екрана. Те не трябва да отвличат вниманието от това, което е наистина важно за потребителите. Помпозността трябва да се замени с простота, като целта е да се създаде приятна емоция у потребителите. Също толкова важно е да няма претрупаност, особено когато илюстрациите се използват като част от фона.

Стил, отговарящ на този на концепцията и бранда - Макар и впечатляващи, илюстрациите на са самостоятелни компоненти на дизайна и не бива да се използват като такива. Те трябва да са нарисувани в съответствие с концепцията за мобилното приложение и със стила, характерен за бранда.

Постоянство - Стилът на илюстрациите трябва да е еднакъв в рамките на цялата апликация. Не може да има стилна чернобяла графика на началния екран например, а на останалите да се сложат цветни и игриви картинки. Постоянството в стила е част от естетиката, която приковава вниманието към приложението и неговото съдържание.

Целенасочена уникалност - Какви да бъдат илюстрациите? Опитните разработчици разчитат на солидно проучване, за да дадат отговор. То е концентрирано върху целевата аудитория на приложението и на бранда като цяло. Вземат се под внимание характеристиките на бранда и на неговите продукти и/или услуги. На базата на анализа, дизайнерите използват творческите си умения, за да създадат уникални илюстрации, които обогатяват потребителското преживяване и носят директни ползи.

Използването на илюстрации като част от представянето на бранда и съдържанието
В този случай дизайнерите имат по-голяма творческа свобода, тъй като не трябва да се вземат предвид чисто техническите компоненти на потребителския интерфейс. За това и прилагането на описаните дотук правила не е задължително да е така строго. На илюстрациите спокойно може да се глед като на „външни“ компоненти на мобилното приложение.

Когато са част от съдържанието, илюстрациите могат да дадат по-добра представа за бранда и неговите продукти. Потребителите може например да ги видят в друга светлина и/или да ги разгледат по-детайлно. Разбира се, илюстрациите трябва да са направени в контекста на съдържанието на мобилното приложение.

Много често въпросът е дали да се предпочете снимка или илюстрация като допълващ елемент към даден текст на апликацията. Това зависи не само от спецификите на бранда, но и от емоцията, която се опитвате да създадете. Ако да речем искате да представите една туристическа дестинация не просто като красива, а като романтична, може това да се получи като известно място в съответния град се нарисува в стила на плакат на стар романтичен филм. Креативният подход винаги ражда най-добрите идеи.

Заключение
Илюстрациите не са само стилен и артистичен начин да се представят и подчертаят определени аспекти от мобилното приложение. Използването им трябва да прави апликацията по-стойностна и по-притегателна за потребителите. Те трябва да са създадени специално за нея, за да не се усещат като „генерични“. Илюстрациите могат дори да се превърнат в инструмент за изграждането на уникална идентичност на приложението, така че то да стане неизменна част от атрибутите на бранда, чрез които той става разпознаваем за аудиторията.
Ако искате уникално мобилно приложение за Вашия бранд, чрез което да постигнете набелязаните от Вас цели, обърнете се към нашия опитен екип, като направите запитване тук.
Споделете в: