Сайтовете решават проблеми

Създаването на уеб сайт цели решаването на даден проблем. Няколко примера:
 • никакво дигитално присъствие на компанията, нито клиенти, нито партньори могат да открият нещо за нея;
 • ниско ниво на продажби, компанията се опитва да разбие застоя;
 • образоване на пазара по отношение на нов продукт;
 • цялостно преструктуриране на бизнеса от офлайн в онлайн, опит за свиване на разходите;
 • локалният пазар е тесен, отваряне на нов глобален канал за продажби;
Както и да погледнем всяко едно от горепосочените, можем да заявим, че е ново бизнес начинание. Един рязък завой, който тотално ще разбие статуквото. Направата на уеб сайт, който да реши някакъв проблем, е много сериозно начинание, което изисква различни по вид ресурси (не само финансови). Това важи за новостартиращите фирми, както и за съществуващите големи такива.
Време е за пробуждане!
Уеб сайтът не е просто притурка към целия бизнес. Той играе все по-съществена роля. Това е така, защото крайните потребители, клиентите, наложиха този модел. Те имат нужда от информация, услуги и стоки, които търсят в интернет. В мига, в който се зароди тяхната нужда, Вашият сайт трябва да е на линия, за да я задоволи. Казано по малко по-различен начин, уеб сайтът трябва да е адекватно адаптиран за целевата група, пазара, търсенето, конкуренцията, целите на фирмата. Този букет от сложни променливи и неговото нагаждане е истинско предизвикателство.
Трябва да се отговори на следните въпроси:
 • Какви са основните цели на сайта?
 • Какъв проблем трябва да разрешим?
 • Какво е правено до момента?
 • За кого точно ще правим уеб дизайн?
 • Необходима ли е версия на сайта за смартфон устройства?
 • Налично ли е съдържанието за сайта?
 • Какъв е крайният срок за пуск на сайта?
 • Кое е най-голямото предизвикателство?
 • Кои са преките конкуренти?
 • Как ще се поддържа сайтът?
 • Каква е стратегията за налагане и популяризиране?
Ролята на въпросителния знак
Задаването на правилните въпроси е в основата за решаването на проблема. Само така от думата проблем ще се прехвърлим към думата предизвикателство. Важно е да попаднете на добър партньор, с когото да реализирате уеб сайт начинанието. Фирма, която е минавала през огън и вода, наясно е какво трябва да се направи, може да Ви посъветва и се разбирате с по едно изречение. Сливането на екипите на уеб разработчика и клиента трябва да доведе до прекрасното понятие за висока продуктивност - синергия. Това се случва, когато на едно място се съберат добри професионалисти, хора с идеи, визия и нюх за успеха.
Вярвания и метод на работа в няколко реда
Доброто планиране, разписването на спецификации, създаването на прототипни модели, са крачките, които трябва да се извървят. Това е ситото, което пресява всички въпроси, неточности, съмнения. Бързата и претупана работа носи само негативи, както за клиента, така и за уеб разработчика. Създаването на качествени, стойностни проекти, прави всички щастливи и богати. Тази стойност, която споменахме в предходното изречение, е насочена най-вече към крайните потребители. Сайтът трябва да генерира стойност за тях, това са хората, които реално ще ползват уеб сайта.

Търсите ли професионална изработка на сайт?

Споделете в: