Сайтовете генерират стойност за всички

Търсенето и предлагането на уеб сайтове е с една основна цел - създаване на стойност. Поне в Whiz поддържаме тази теза. Това е и една от причините да говорим толкова много в тази насока. Всяка изработка на сайт цели генерирането на ползи. Това са ползи за бизнеса, който го притежава, неговите клиенти, както и за разработчика на сайта.
Ползи за бизнеса
Бизнесът извлича стойност като популяризира своите услуги и обслужва интересите на своите клиенти. Посредством качествено направен сайт, всяка фирма може да се докосне до желаната аудитория и да позиционира продуктите, които предлага. Важно е да се сдобиете със сайт, който да създава стойност в живота на потенциалните клиенти. Така ще можете да го използвате като супер печеливш маркетингов инструмент.
Ползи за крайните потребители
Крайните потребители, хората, които реално ползват сайта, решават своите казуси. Поднасяйки им адекватен сайт, който да откликне на техните нужди, те ще Ви се отблагодарят финансово. Звучи страшно логично и ясно, но много малко бизнеси се съобразяват с това. Повечето поръчват изработка на сайт с мисъл само и единствено за себе си. Влагат собствените си предпочитания, претенции, изисквания, виждания. Интернет потребителите остават на заден план. А реално всичко, което се прави, е именно за тях.
Ползи за уеб разработчика
Уеб разработчикът от своя страна е свързващото звено. Той изгражда връзката между бизнеса и крайните потребители. Това е изключително отговорна дейност в процеса по създаване на добавена стойност. Ползите за уеб разработчика са в направление изграждане на портфолио и финансови постъпления.
Добре планираният, реализиран и популяризиран сайт се превръща в отличен актив. Той е от ползва за всички, които са свързани с него. Тази нагласа и подход са предопределящи за крайния резултат. Доброто колабориране между хората спомага за успешното преследване и постигане на заложените цели.
Искате ли стойностен сайт? Изпратете ни запитване.
Споделете в: