Какво може да научи IoT от мобилните приложения?

Разберете как мобилните приложения влияят на развитието на IoT технологиите и как двете могат да се използват заедно за постигане на по-високи бизнес цели.

Мобилните приложения се очертаха като водещ маркетингов инструмент в последните години и то с основателна причина. Очакванията са, че до края на 2016, разходите на фирмите за рекламиране на стоки и услуги на мобилни приложения ще се увеличат с 38% и ще възлизат на над 43 милиарда долара, достигайки дял от 63.4% от всички разходи за дигитална реклама и то само в Щатите.

Друго проучване показва, че през 90% от времето, което потребителите прекарват на своите смартфони, те използват приложения. Тези данни потвърждават нуждата от разширяване на инвестициите във вече превърналите се в традиционни възможности за реклама на смарт мобилни устройства през апликации. Същевременно, бизнесът трябва да се замисли и за бъдещето на маркетинга във все по-бързо разрастващата се сфера на IoT (Internet of Things), в която различни видове устройства са свързани и могат да се контролират дистанционно, благодарение на обмяната на данни по между им. Как тези две насоки са свързани по между си?

От една страна, мобилните приложения са силни сами по себе си. От друга, те имат неимоверно влияние върху разрастването на IoT. Те играят ролята на крайъгълен камък за напредничавите компании, които разработват различни видове смарт устройства, за да постигнат по-голяма ефективност при изпълнение на бизнес целите си, като същевременно удовлетворят потребителите, търсещи все по-персонализирано преживяване. Тези, които черпят от познанието и опита си с мобилни приложения и ги прилагат към IoT ще имат най-голям шанс за постигане на лидерска позиция в тази нова индустрия.

Мобилните приложения като основа за растежа на IoT
Когато говорим за това как се използват мобилните приложения днес, е най-добре да започнем от края или по-точно от крайната точка. В повечето случаи, хората ги ползват за постигане на една крайна цел - научаване на прогнозата за времето или последните новини, слушане на музика, играене на игри или общуване с приятели. Те обаче могат да изпълняват две предназначения - проводник и крайна точка.

В случая на IoT, крайната точка е устройството, което обменя данни, докато едно мобилно приложение може да служи за неговото управление. Също така, тези свързани устройства имат по-проста архитектура от смартфоните и таблетите, но могат да изпращат ценна информация към приложенията. Ако например имате термостат, свързан с Wi-Fi мрежата в дома Ви, можете не само да го контролирате чрез мобилно приложение от Вашия смартфон, където и да се намирате, но и да следите температурата в апартамента чрез него. В зависимост от функционалностите, апликацията може да Ви изпраща сигнал в случай, че отоплителната система не може да достигне желаната температура и да Ви предложи подходящи ремонтни услуги.

Тази динамика между мобилните приложения и IoT устройствата създава огромен потенциал за бизнеса. Мениджърите, които са отворени към иновации, имат високи шансове да впрегнат този потенциал, като се доверят на опитни разработчици на мобилни приложения. Един такъв екип притежава необходимата основа да изгради печелившата рамка за бъдещото развитие на компанията в дигиталната ера.

Как мобилните приложения повлияват IoT
Обмяната на данни между свързаните IoT устройства и мобилните приложения дава възможност на фирмите да получават по-подробна актуална информация за потребителите по-бързо и това е също изключително ценен капитал за бизнеса.

Ако Вашата фирма се възползва от възможността за създаване на native мобилно приложение, което да използва като „сензор“ за събиране на данни преди те да са препратени към сървър, това може да революционизира маркетинга Ви. Ако например получите данни за местонахождението на даден потребител, то можете да се възползвате от тях по ефективен начин, дори и ако той не е предприел конкретно действие на мобилното приложение. Информацията може да се използва за изучаване на пътя, който потребителят извървява до покупката, и за персонализиране на неговото преживяване, както и на известията и рекламите, които апликацията му представя. Ето как само една конкретна подробност може да спомогне за правенето на продажба и за изграждането на по-силна връзка на клиента с бранда.

Може би най-голямата ценност на новите данни, които компаниите ще получават, ще бъде в това, че те ще дават възможност да се разбере същността на проблема, който всеки конкретен потребител се опитва да реши, използвайки мобилно приложение и свързаното с него IoT устройство. Това неминуемо ще доведе до по-голяма ефективност и ефикасност при разработката на нови продукти и ще увеличи потенциала за печалба многократно.

Заключение
IoT е тук и ще става все по-важна индустрия, което до голяма степен се дължи на мобилните приложения и начина, по който те промениха правенето на бизнес в 21-ви век. Тя ще ни отведе по-далеч като подобри общуването и взаимодействието между фирмите и техните клиенти, чрез предоставянето на обогатени данни и не само. От къде можем да бъдем сигурни, че това ще се случи? Умерените прогнози предвиждат, че към 2020 вече ще има над 21 милиарда свързани устройства.

Не трябва да забравяме и че, IoT технологиите могат да служат директно на бизнеса, като се интегрират в работните процеси, за постигане на по-висока продуктивност и намаляване на разходите. Фирмите, които се възползват от създадените възможности на по-ранен етап ще имат потенциала да станат много по-конкурентни на пазара във всяко едно отношение.
Какво мобилно приложение искате за Вашия бизнес? Разкажете ни, като направите запитване към нас сега.
Споделете в: