От значение са само крайните потребители

Тестването на уеб сайтовете е неразделна част от работните процеси. Но тук има една особеност, че нещата не опират само до работещи или неработещи функционалности, а до ползваемост на сайта. Извън самата изработка на сайт има и проверка на фундаментални дизайн принципи, които трябва да бъдат обслужени.
Дизайнът е спорна тема, защото е въпрос на гледна точка. За едни може да е добър, а за други лош. Уеб дизайнът е повод за бурни дискусии между разработчика и клиента. Тези вербални и писмени упражнения разстройват фокуса. Уеб дизайнът трябва да бъде насочен и изграден за крайния потребител, който ще използва уеб сайта. Той трябва да отговаря на изискванията на потенциалните клиенти и на техните виждания по въпроса.
Нормалният път за изработка на уеб дизайн е фокусиране върху нуждите на юзърите. Това е много по-правилно в сравнение с дискусии по отношение какво харесват уеб дизайнерите и какво харесва клиентът. Как се прави това?
Първата стъпа е да попитате хората какво харесват
Преглеждането на различни дизайн концепции е добър вариант. Но трябва да се набира качествена обратна връзка. “Не ни харесва зеленото!” не е достатъчно конкретно. Трябва да се задълбае, за да се установи какъв е проблемът, който поражда този цвят.
Следва оценка на начина, по който дизайнът отразява лицето на бранда. Дали го прави по качествен и запомнящ се начин? За да се получи адекватно внушение, е необходима яснота по основните характеристики, които са определящи за бранда. Може да си поиграте на асоциации и ключови думи. Попитайте хората за първата дума, която им хрумва, когато гледат Вашия уеб дизайн. По този начин ще може да разберете какво вдъхвате в умовете на хората.
A/B тестовете
Един от най-разпространените методи за оценка на уеб дизайн, интерфейс и ползваемост, е A/B тестването. Това е идеална процедура, когато не сте убедения коя концепция да изберете. Понякога уеб дизайнът тръгва в две различни посоки, което поражда доста храна за размисъл и спорове. Всичко се решава лесно, когато тези две концепции се съпоставят и крайните потребители преценят коя е по-сполучлива.
Семантична оценка
Тук предоставяме на крайните потребители две или повече дизайн концепции и ги караме да ги оценят, като използват противоположни думи. Пример за това: забавна-сериозна; проста-комплексна. Използва се скала, която после се анализира и по този начин добивате представа в коя посока клони уеб сайтът, дали е формален, комплексен и сериозен или е в другия край на скалата.
Съпоставяне с конкурентите
Друг вариант е да съпоставите Вашата уеб дизайн визия с тази на конкурентите. По този начин ще може да прецените как се представяте на фона на останалите. Тук отново можете да използвате и ключови думи, които са определящи за Вас, за да видите как се възприемат нещата от юзърите.
Скоростен тест
Още един вариант за тестване на изработен уеб дизайн е скоростният. Това е техника, чрез която показвате на потребителите дизайн концепцията за секунди. Много изследвания сочат, че потребителите оценяват уеб сайта в първите няколко секунди, след което са с изградено мнение за него. Дизайн визията се показва за 2 секунди и после се събират мнения. Вероятно хората няма да могат да направят оценка чрез асоциации с по една дума, но ще проверите дали отношението им е позитивно/негативно.
Заключение
Тестването на уеб дизайна е изключително важен компонент. Може да се оцени една идея, една визия. Винаги трябва да се мисли за крайния потребител, който ползва сайтът, за неговите мотиви, интереси, вкусове, компетенции. С набирането на обратна връзка се гарантира гладък старт и създаване на уеб дизайн, който покрива изискванията на таргет групата.
Искате ли качествен уеб дизайн? Изпратете ни запитване.
Споделете в: