Как се създава перфектно работещ екран за вход в мобилно приложение

Когато за използването на апликацията е нужен профил, влизането в него трябва да е максимално лесно, удобно и сигурно.

Много мобилни приложения изискват създаването на профил от всеки потребител, за да предложат възможно най-качествените услуги и най-доброто потребителско преживяване. От огромно значение за преживяването е и дизайнът на екрана за вход в апликацията. Ако не е добре замислен и изграден, има вероятност потребителите да бъдат отблъснати. Един бизнес не бива да поема този риск.

Тук ще се запознаете с най-добрите практики при създаването на този вид екрани:
- Опростяване на процеса на регистрация в приложението
- Вход със съществуващ другаде профил на потребителя
- Заместване на потребителското име с имейл адрес за влизане
- Опции за регулиране на престоя на потребителите в профила
- Улесняване на възстановяването на паролата за достъп

Когато е налице спазването на тези фундаментални правила при изработката на мобилно приложение, резултатът ще е страхотно потребителско преживяване още от самото отваряне на апликацията. Да видим как се прилагат те.

Опростяване на процеса на регистрация в приложението
Целта е процесът да добие едно основно качество, за което потребителите несъмнено ще бъдат благодарни: бързина. Тя се постига като се поиска само най-съществената информация за създаването на профил. В повечето случаи процесът може да се сведе до въвеждането на имейл адрес и създаването и потвърждаването на парола. Ако не се изисква допълнително ниво на сигурност, регистрацията може да се осъществи и без оставянето на телефонен номер например.

Може да се помисли и за алтернативни варианти за опростяване на процеса на потвърждение на профила. Обикновено това става през имейла на потребителя, но това често носи някои неудобства като забавяне на съобщението, попадането му в папката със спам и копирането и поставянето на линкове и друга информация. Едно решение на този проблем е потвърждаването да става чрез мобилно приложение за комуникация (instant messenger). Есемесите и обажданията също работят добре, тъй като са бързи и надеждни.

Вход със съществуващ другаде профил на потребителя
Това улеснява процеса на регистрация и на последващо влизане в профила на мобилното приложение максимално. Най-често потребителите могат да се регистрират с профила си в някоя от популярните социални мрежи като Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest. Въпреки че по този начин процесът се свежда до няколко докосваният на екрана, най-добре е едновременното използване на профил в социална мрежа и на приложението да се предостави като опция, а да не е задължително, тъй като не всички потребители биха искали да има връзка между двата акаунта. Също така, при предлагането на този вариант трябва да се подчертае, че потребителските данни ще бъдат напълно защитени и няма да бъдат използвани самоволно.

Когато се определя с профил от кои социални мрежи да може да се влиза и в мобилната апликация, трябва да се вземат предвид възрастовите и други характеристики на таргет аудиторията ѝ. Младите хора между 20 и 35 години предпочитат Facebook, а дамите имат афинитет към Instagram. Важно е при вземането на решението да се използват конкретни данни, генерирани при маркетинговото проучване, предшестващо създаването на концепцията за приложението. Друго основно правило е да не се дава прекалено богат избор на потребителите, защото в този случай има риск от разколебаване и объркване.

Заместване на потребителското име с имейл адрес за влизане
Това е решение, което повишава удобството и сигурността едновременно. При използването на имейл адрес за влизане в профила, процесът се опростява и това стимулира потребителите да създадат и запомнят изцяло нова парола, а не да ползват съществуваща, което винаги е много рисковано, въпреки че създава известно удобство. Нивото на сигурност се повишава допълнително, в случай че потребителското име може да се вижда и от други потребители на приложението. Обикновено такива са случаите с игрите и апликациите, на които потребителите могат да оставят коментари.

Опции за регулиране на престоя на потребителите в профила
Един от основните принципи за сигурност при мобилните приложения и не само е сесията в профила да се прекрати автоматично след определен период, през който потребителят не е активен. Този период обикновено е много кратък за апликациите, изискващи високо ниво на сигурност. Това се отнася за едно приложение за мобилно банкиране например.

Недостатъкът на автоматичното изключване е, че понякога периодът на липса на активност е прекалено кратък и на един потребител може да му се наложи да влиза няколко пъти, за да свърши това, което иска. Все пак хората обикновено вършат по няколко неща едновременно, използвайки смартфона си. Решението е в даването на различни опции за времетраенето на една потребителска сесия. По този начин, всеки потребител може да избере индивидуална настройка според нуждите си и да я променя колкото пъти е необходимо.

Улесняване на възстановяването на паролата за достъп
На всеки от нас се е случвало да забрави паролата си за определен профил, тъй като имаме все повече акаунти и ставаме все по-заети. Разработчиците трябва да направят решението на този често срещан проблем бързо и лесно, така че потребителите да се радват на мобилното приложение, а не да се ядосват с него. Най-добре е процесът на възстановяване на паролата да е еднакъв с този на регистрацията. И тук могат да се използват обаждания и есемеси за потвърждение. Функционалността за възстановяване на изгубена парола трябва да се намира лесно. Тя трябва да е на видно място на екрана за вход в апликацията.

Постигане на съвършенство
Създаването на екрана за вход в мобилното приложение се базира на детайлно проучване на целевата аудитория, но това не значи, че работата на разработчика е свършила. За да се постига все по-голяма ефективност, е необходимо постоянно да се следи и анализира дейността на потребителите на апликацията, така че да може да се оптимизира екрана и преживяването, свързано с него. Ето един конкретен пример. Ако данните показват, че значителен брой от потребителите се опитват „да прескочат“ екрана за регистрация с плъзгане, тогава може да се направи опция за по-късно регистриране.

Да обобщим
Има широк набор от фактори, които трябва да се вземат предвид при изработката на екран за вход в мобилно приложение - скорост, ефективност, сигурност, удобство. Могат да възникнат редица предизвикателства, но когато сте се доверили на опитен екип за изработката на Вашата апликация, можете да бъдете сигурни, че те ще бъдат преодолени по най-ефективния начин. Наградата е растящ брой от активни потребители, които се превръщат в лоялни клиенти на бранда. С постоянно наблюдение и анализиране на представянето на приложението, екранът за вход, както и другите елементи на апликацията могат да се оптимизират за още по-добри резултати.
Ако Вашата цел е да постигнете успехи в дигиталната сфера чрез перфектно изработено мобилно приложение за Вашия бизнес, свържете се с нашия екип чрез онлайн запитване тук.
Споделете в: