Щипка Whiz за успех

Формулата ни за успешни уеб сайтове, проекти и доволни клиенти.

В тази статия ще разгледаме няколко основни принципа, към които се придържаме в Whiz, за да създаваме професионални, успешни уеб проекти и доволни клиенти.

Всичко започва с клиента, който е осъзнал дадена нужда и трябва да разреши определен проблем. Търси ни за съдействие и от нас получава
Консултация, слушане, разбиране
Стъпката, в която се запознаваме с клиента, той ни разказва в детайли за нуждите и бизнеса си. Това е моментът, в който проявяваме завидни умения на слушатели. Събираме максимално много информация, която да използваме на следващ етап. Добре е клиентът да е наясно с идеята, която иска да реализира и целите, които преследва.
В процеса на консултиране помагаме на клиента да подреди мислите и приоритетите си. Разбираме кои са целите, които иска да постигне. Ние като уеб разработчик трябва да предложим инструментите, с които да бъдат постигнати.
Планиране
Добрият сайт изисква добро планиране! Това е ключов момент за гладката работа и добрия краен резултат. Всички процеси и компоненти трябва да се премислят, обсъдят и съгласуват. Докато планът за процеса на разработка е наша работа, клиентът има ангажимент относно съдържанието. Писали сме и в други статии за важността и стойността на съдържанието. Сега ще отбележим, че след като сме на една вълна с клиента (направили сме среща и консултация), трябва да обърнем внимание на съдържанието на проекта му. Необходимо е да обсъдим дали е подготвено, ако не е кога ще бъде. Дали е по силите на клиента да създаде съдържание или се нуждае от професионална помощ. Дали ще е необходима намесата на трета страна (партньор, с който работи клиентът).
Успешните уеб проекти са със силно съдържание и добра обвивка. Под обвивка визираме функционалности и дизайн.
Оферта
Уточнили сме нуждите, обсъдили сме съдържанието. И двете страни сме наясно какво предстои да разработим. Идва моментът на офертата. Както в много браншове, така и при нас това е преломен момент. В Whiz винаги се стараем да вложим в предложението си стойност, която клиентът да разбере и оцени.
Договор
След като всички сме доволни от офертата и сроковете за изработка в нея, пристъпваме към подписване на договор. Към него задължително прилагаме задание за изработка на проекта. Заданието описва какво точно представлява проектът, прави се максимално подробно, за да бъдат защитени и клиентът, и разработчикът.
Разработката
С вече подписан и подпечатан договор разработката започва. На този етап ние правим нашата магия, за да се случат нещата. От клиента се изисква бърза обратна връзка, в която да дава одобрение, коментари, да задава въпроси. Развойният процес се състои от програмиране и дизайн, а след това тези два компонента се сглобяват и тестват. При необходимост се нанасят финални корекции.
Стартирането
Уверили сме се, че всичко е тествано, работи безупречно, значи сме готови да пуснем уеб проекта официално в интернет пространството.
Поддържане и развитие
След пускането на всеки уеб сайт в реална пазарна среда трябва да се правят корекции и промени, за да се развие успешно. Всички процеси трябва да се следят отблизо и когато се види възможност за подобрение и оптимизиране - да се действа. Уеб сайтовете са като живи организми - трябва да се грижим за тях, иначе ще загинат.
Финални слова
Успешните уеб проекти изискват много труд, отдаденост, време и от страна на разработчика, и от страна на клиента. Необходими са разбирателство, уважение и работа в екип. Помнете, че Вашият уеб разработчик се е сблъсквал многократно с различни уеб проекти и е добре да се вслушвате в мнението и предложенията му. В крайна сметка имаме една обща цел - създаване на успешен уеб проект.
Споделете в: