4 принципа на визуалния онлайн маркетинг, чрез които да развивате Вашия уеб сайт

Разберете как визуализацията може да се използва като инструмент за постигането на маркетинговите цели на бранда онлайн.

Преходът от маркетинг чрез текст към визуален маркетинг вече се случва и фирмите трябва да преосмислят как да общуват с потребителите по-добре в променящата се среда. Според прогнозите на Cisco, делът на видео съдържанието в интернет трафика ще достигне 80% през 2019, а според скорошна анкета, 52% от участвалите в нея маркетингови директори смятат, че изображенията, инфографиките и видео клиповете са полезни за фирмата им. Въпросът е кои „визуални активи“ ще бъдат най-ценни за Вашия бранд. Тук ще откриете основни насоки и съвети, които да Ви помогнат да намерите отговора.

1. Визуална комуникация
Идеята е да се използват изображения като изразно средство при общуването, заменяйки текста. Тя е печеливша защото помага да се грабне вниманието на потребителите по-бързо, а това е особено важно в съвременната високо конкурентна онлайн среда. Освен това се премахват езиковите бариери, което спомага за привличането на международни клиенти.

Какви изображения да използвате, за да предадете посланието на Вашия бранд на потребителите? Те винаги трябва да се създават с конкретна маркетингова цел. Определете контекста на посланието ясно. Ако става въпрос за пролетни оферти например, е добре да има символи като цветя. Всяко изображение трябва да съдържа визуални препратки към уникалните характеристики на Вашия бранд. Ако предлагате персонализирани продукти например, може да създадете изображения, които показват разнообразието им. Не забравяйте, че едно от най-важните неща, към които трябва да се стремите, е да не се налага използването на никакъв текст.

Както при дизайна на уеб сайтове, и тук може да се използва тестване, за да се определи полезността и ефективността на изображенията. Покажете готовите изображения на няколко човека, най-добре такива с характеристиките на Вашата целева аудитория, и ги попитайте как ги интерпретират. Ако отговорите им съвпадат с Вашата идея, значи сте се справили добре.

2. Визуално представяне на бранда
В дигиталната ера, текстът не е достатъчен, дори и да става въпрос за компании в по-традиционни сфери като финанси и научно-изследователска дейност. Представянето на бранда трябва да е визуално, интерактивно и атрактивно. То трябва да въвлича потребителите и да ги стимулира да го споделят със своите приятели и познати в социалните мрежи.

Една от най-добрите тактики, които можете да използвате, е да разкажете история. Създаването на видео работи най-добре в случая. При изграждането на концепцията си задайте въпроса какво прави брандът Ви уникален и защо потребителите трябва да изберат именно него. Фирма, предлагаща висококачествени обувки или сладкарски изделия по поръчка например, може да разкаже и покаже как се правят те. Това е страхотен начин и да се „образова“ целевата аудитория, като се представят факторите, които създават качество. Да разгледаме основните елементи на една добра визуална история:

- Цел - На първо място изяснете какво искате да постигнете чрез историята. Колкото по-конкретна е целта, толкова по-ефективен ще бъде този инструмент.
- Сценарий - Всяка история има завръзка, връхна точка и развръзка, като следва логичен ход.
- Приоритети - Трябва да отсеете най-важното, което да включите в историята, за да я направите вдъхновяваща и достатъчно кратка, за да не загубите интереса на потребителите.
- Аудитория - Създайте историята така, че да се хареса конкретно на Вашите настоящи и потенциални клиенти, като вземете предвид характеристики като възраст, пол, семейно положени и интереси.

3. Визуализация на информацията
Благодарение на все по-напредналите възможности на съвременните комуникационни технологии, повечето фирми имат огромни количества данни, които могат да използват с цел маркетинг, но това изглежда много трудно. Визуализацията предлага ефективно решение на проблема. Чрез нея могат да се представят различни видове данни качествено, така че да са полезни на таргет аудиторията на бранда.

Данните трябва да са лесни и бързи за преглеждане и разбиране. Имайки предвид, че хората днес решават в рамките само на 8 секунди дали да разгледат по-подробно дадено съдържание, става все по-важно визуалното представяне на данни да е ангажиращо. Може да се помисли и за интерактивност, като например опция две криви да се разглеждат по отделно и на една диаграма за сравнение.

Докато креативността при визуализацията на данни е желателна, тя не трябва да е за сметка на точността. Много е важно да се използват вече установените математически и научни практики, особено при създаването на графики. Ето няколко фундаментални принципа, които трябва да се спазват:
- Точност - Не можете да си позволите грешки при избора на начин за графично представяне и скала на който и да е било вид данни.
- Простота - Не смесвайте различни видове данни в една графика и не слагайте прекалено подробна информация.
- Фокус - Целта на данните е да помогнат на потребителите да разберат по-добре дадено явление, като повишаването на нивото на качеството или на продажбите на Вашия бранд. Графиките трябва да са концентрирани само върху него и да имат логична подредба.

4. Визуална съгласуваност
Повечето брандове са представени на много места в мрежата, а не само на собствения си уеб сайт. Те включват социалните мрежи, страниците с резултати от търсене в Google и страници на други сайтове, когато фирмата ползва банер реклами например. При използването на визуално съдържание, и не само, трябва да има консистентност, чрез която брандът ще оставя по-силно и по-трайно впечатление у потребителите. За целта най-често се използва един открояващ елемент, който е уникален за бранда и присъства във всичките му визуални маркетингови послания.

Можем да дадем пример с компанията, за която някои казват, и не без основание, че е създала правилата на модерния маркетинг - Coca-Cola. Независимо дали разглеждате уеб сайта им или пък гледате някоя от видео рекламите им, там непременно присъстват цветовете на бранда, които са познати на аудиторията в цял свят - червено и бяло. Те естествено се асоциират с предлаганите продукти и за потребителите е лесно да ги намерят на рафтовете в магазините.

Използването на един уникален за брандаелемент като лайтмотив в никакъв случай не ограничава креативността, тъй като всички останали компоненти от уеб сайта, рекламния клип или друг маркетингов инструмент могат да бъдат променяни. Даже напротив, той може да спести на дизайнерите и маркетинговите специалисти много време и усилия, които те биха хвърлили за създаването на една съвсем нова концепция „от основи“. Може да се каже, че този визуален елемент е актив за фирмата, тъй като той моментално генерира асоциации за качествата на бранда у потребителите. Някои от основните ползи на визуалната последователност, базирана на него, включват усещането у хората за открита и честна комуникация, по-добро познаване на предлаганите продукти и достигане до все по-широка аудитория.

Заключение
Визуалният маркетинг се очертава като основна тенденция, която не бива да се пренебрегва както по отношение на уеб дизайна, така и по отношение на другите инструменти, които брандът използва за да се рекламира в интернет пространството. Начинът, по който ще се прилага той е основополагащ за успеха. Визуалното съдържание трябва да е примамливо, красиво, полезно, удобно за ползване и вдъхновяващо. За това се иска не само качествена фотография, видео заснемане, дизайн и програмиране, но и стратегически изработени творчески концепции, основани на ясни цели и предлагащи ефективни способи за постигането им.
Ако искате нов модерен уеб сайт за Вашия бранд, който да утвърждава неговия имидж онлайн, обърнете се към нашия креативен екип със запитване сега.
Споделете в: