SWOT анализ на Facebook

В днешната статия ще направим един SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализ на Facebook, което ще ни позволи да надникнем върху силните и слабите страни на социалната мрежа, както и върху възможностите и заплахите.

Слабите страни
Една от слабите страни на Facebook е, че сайтът прави постоянни промени, към които хората трудно се адаптират. Веднага даваме за пример предишния дизайн и стена, които имаше социалната мрежа и трансформацията им в така наречения Timeline. За доста потребители старият дизайн и функционалности бяха по-прости и разбираеми. Доста хора се възпротивяваха до последно на Timeline функционалността и използваха старата версия на Facebook, докато от самата компания не направиха промяната задължителна за всички. Друг коментар, който често сме засичали е по отношение на купищата реклама, с които биват облъчвани потребителите. Но в това направление надали ще бъдат направени корекции.

Силните страни
Една от най-силните страни на Facebook е това, че е безплатен и лесен начин за комуникация. Много социални мрежи предлагат начин за комуникация между хората, но Facebook го правят по много добър начин, който засяга и приятелите на нашите приятели. Втора силна страна е таргет групата, която е огромна. Facebook е мрежа, достъпна за всички. В уеб пространството има уеб сайтове, които са специално създадени за тинейджъри или за бизнес, но Facebook обхваща всички - зрели хора, бизнесмени, тинейджъри, дори и деца.

Възможностите
Една от възможностите на Facebook е направата на маркетингови проучвания. Бизнесът се нуждае от мнението на хората, за да подобрява своите процеси, продукти, услуги, а Facebook е чудесната платформа, където може да го получи. Традиционните проучвания на потребителските нагласи често струва на бизнеса повече пари в сравнение с Facebook.
Създаването на бизнес приложения и игри също е една много силна възможност, която предоставя Facebook.

Социалната мрежа предоставя и огромни възможности за извършване на търговия, което тотално ще промени онлайн пазара.

Заплахите
Както всеки бизнес, така и Facebook има своите проблеми и заплахи. В България се е остановил трайно, като господстващата социална мрежа, но извън страната ни има и други много сериозни играчи. Отлични примери са Twitter, Google Plus и LinkedIn.

Като една от големите заплахи може да откроим проблема с личните данни. В това се включват, както купищата лични данни, въведени в сиситемата, така и множеството снимки, които могат да бъдат сваляни от различни физически и юридически лица.

Заключението
Титанът Facebook се разви със зашеметяващ темп и превзе цял свят. Очакваме от социалната мрежа още много интересни иновации и решения, които да променят начина, по който комуникираме и правим бизнес.

Споделете в: