Психологически похвати, помагащи за ангажирането на потребителите чрез мобилното приложение на бранда

Как да изградите силна връзка с Вашата мобилна таргет аудитория, използвайки тяхната привързаност към мобилните им устройства

Емоцията е силен инструмент за достигането до аудиторията и влиянието му може да се усили чрез неговото свързване с начина, по който паметта въздейства на поведението. Как може това да се отнесе към потребителите на мобилни приложения, които имат все по-високи изисквания? Да разберем.

Постигането не ефективност не е лесно при растящия брой мобилни потребители, но емоцията и паметта могат да допринесат неимоверно за създаването на по-здрава връзка между бранда и неговата таргет аудитория.

Когато има яснота какво представлява една успешна връзка, психологията може да се използва за подобряване на маркетинга, насочен към мобилната аудитория.

Хората стават все по-привързани към своите смартфони и маркетинговите похвати трябва да се адаптират към това, за да се изгради доверие между бранда и потребителите на мобилното му приложение. Научете как психологическите похвати могат да помогнат това да се случи.

5 начина за стимулиране на потребителите в един мобилен свят

Отключване на емоции, вместо директното налагане бранда
Потребителите имат уникална връзка с техните смартфони и това прави тези устройства идеалните средства за въздействие. Не е лесно един бранд да достигне до потенциалния клиент, но е полезно да се стреми към асоциация с неговите емоции, което ще има положителен ефект върху бъдещите решения за правене на покупка.

Всеки потребител складира информацията, научена за определен бранд. При виждането дори само на логото на марката, тази информация изниква от паметта.

За да сте сигурни, че Вашите потребители ще запомнят бранда Ви е необходимо те да го асоциират с определена положителна емоция. Това може да се постигне с дизайна на Вашето мобилно приложение, като се сложат отличителни цветове и въздействащи изображения. Използването на известия, които се появяват директно на екрана на мобилното устройство (push notifications) също ще спомогнат за запомнянето на Вашия бранд от потребителите, особено когато те са атрактивни и носят ценна информация.

Не е важно да „надвикате“ другите
Едно послание отправено чрез Вашето мобилно приложение не трябва просто да е рекламно. Тъй като смартфонът е лична вещ, потребителите имат по-високи очаквания ще се отнася до комуникацията с бранда. Тя трябва да премине на едно по-лично ниво, за да бъде ефективна.

Брандът трябва да предоставя желаната информация, да е винаги в час с последните събития и да бъде интересен. Елегантността и финеса са водещи при създаването на дизайна и съдържанието на мобилното приложение, така че те да са по-въздействащи. Потребителите са готови да създадат връзка с бранд, на когото могат да имат доверие. Целта е не просто да грабнете вниманието им, но да ги накарате да отделят необходимото време за осмислянето на посланието, което приложението предава.

Нещата стават лични
За да се открои едно послание между многото други, засипващи потребителя, то трябва да има конкретно отношение към него. Нашият мозък създава асоциация между едно послание и релевантно лично преживяване, което от своя страна отключва емоция.

Ангажирането на потребителите става по-лесно когато посланието е в определен контекст, който е важен за тях. Тежестта на този принцип се увеличава, когато маркетингът е насочен към лични устройства като смартфоните.

Един интересен пример за неговото действие са спорадичните опити на Samsung да таргетира ползватели на iPhone. В повечето случаи, те са неуспешни с изключение на една конкретна реклама, създадена за Samsung Galaxy S5, която постига значителен успех. Рекламата засяга често срещаните проблеми с батерията, изпитвани от притежателите на iPhone, опитвайки се да свърже емоциите с поведение, за да може хората да запомнят посланието и то да остави трайно впечатление у тях.

В общия случай, брандът трябва да се стреми неговите послания, отправени чрез собственото му мобилно приложение да се свързват с приятни лични преживявания. Фокусът върху негативни такива, приложен от Samsung, може да се използва, когато се предлага ефективно решение на даден проблем.

Предложете наситени емоции
Изследванията показват, че интензитета на емоциите има ефект върху нивото на ангажираност при ползвателите на мобилни приложения. Това е важно за брандовете, които се стремят да създадат по-персонализирани и по-емоционално наситени послания, за да въздействат на своята таргет аудитория. По-висока ефективност в тази насока се постига чрез добро познаване на потребителите, техните демографски характеристики и поведение в рамките на приложението.

Предизвикайте физическо взаимодействие
Когато въздействате на емоционалната струна на потребителите на Вашето мобилно приложение, можете да стимулирате и физическо взаимодействие за по-голям ефект. Подканете ги да извършат конкретно действие чрез смартфона си и това несъмнено ще даде резултат. Последните проучвания показват, че средно 10% повече потребители откликват на послания с такъв призив. Когато те са представени в правилния контекст, положителният ефект се увеличава.

Дайте повече
След като потребителите на Вашето мобилно приложение вече Ви познават, е време да ги запознаете по-детайлно с Вашия бранд. За тази цел можете да използвате по-разнообразно съдържание, включващо видео, да добавите повече интерактивни мобилни функционалности, които са полезни и/или забавни и да помислите за предлагането на изцяло персонализирани оферти, базирани на взаимодействието на конкретния клиент с приложението.

Един от най-добрите подходи е да се поставите на мястото на потребителите на Вашето мобилно приложение. Какво би Ви накарало да обърнете внимание на едно послание, да предприемете конкретно действие и да се ангажирате повече?
Ако планирате да грабнете сърцата и умовете на Вашите потребители с ново въздействащо мобилно приложение, направете запитване към нашия екип сега.
Споделете в: