Ключови елементи в една Landing Page

Рекламно-целевите страници се използват като площадка за кацане. Потребителите се приземяват на тях, след като са били примамени от дадена реклама в интернет пространството. В днешната статия ще разгледаме използването на определени техники, които ще подобрят landnig page-a и ще докарат повече продажби.

Отличаващи се заглавия и рекламни послания
Обществото е претръпнало от стандартните заглавия и рекламни призиви. За да е успешна рекламно-целевата Ви страница, трябва да имате креативен подход и доза смелост. Големите, изпъкващи заглавия, които директо казват на потребителя какво вижда и какво получава, са топ приоритет. Те привличат вниманието на потребителя и го карат да прояви по-задълбочен интерес. Самите рекламни послания и останалата част от съдържанието трябва да са отлично обмислени и изпипани. Това значи, че не трябва да се работи по тях в последния момент. Посланията трябва да са ясни, конкретни и по темата.
Включете подходяща медия
Чудесна идея е да включите мултимедия в landing page-a. Това може да са аудио записи, видео презентации, интервюта, инфографики, които да показват колко чудесен е продуктът, който предлагате. Фотографиите, които използвате, трябва да са с отлично качество и много добре подбрани. Баналните, най-често използвани, т.нар. сток картинки не винаги вършат работа. Това е така, защото не са създадени специално за Вашата стока и не я презентират по най-добрия възможен начин.
Целта на landing page-a е да презентира продукта пред максимално много заинтересовани хора, като им предостави достатъчно информация, че да бъде извършена продажба.
Действието трябва да се случва в горната част на страницата
Нещо от критична важност е структурата на рекламно-целевата страница. И по-конкретно, най-важните неща да се случват в нейната горна част, още преди потребителят да е скролирал надолу. Това е така, защото сърфиращите често нямат намерение, време и търпение да скролират надолу из страницата, за да открият търсената информация или това, което Вие искате да им кажете.
Цветовете
Във физическия и дигиталния свят изборът на цветовете е от фундаментално значение. Цветовете провокират емоции, трябва много внимателно да се подберат, за да съвпаднат с преследваните цели.
Черното и зеленото събуждат представите ни за заможност. Зеленото, само по себе си, е един от най-приятните за възприемане от окото цветове. Това е и причината да се използва от множество финансови и еко организации.
Синьото създава чувство за сигурност и доверие. То може да се определи като най-често използваният цвят в бизнеса. Лилавото отразява спокойствие, красота, изящност. Червеното създава усещане за енергичност, сензация, води до повече активност от страна на потребителите.
Заключение
Разгледахме най-основните компоненти, които имат огромна тежест върху landing page-a. Няма универсална формула за максимум продажби, но има определени принципи, при спазването на които резултатите се подобряват значително. Важно за Вас, Вашия бизнес и Вашия уеб разработчик са целите, които сте поставили. Те са отправната точка за разработка на всяка една рекламно-целева страница.
Споделете в: