Как се създават успешни уеб сайтове?

Днес ще разгледаме една често дискутирана тема, не само от екипа ни, но и обсъждана с клиенти. Става дума за успешните уеб сайтове.

Какво изобщо означава успешен уеб сайт?
Успехът обикновено е комплексно явление, в което са вписани доста компоненти. Също така, успехът може да използва най-различни скали за оценка. Но заобикаляйки лиричните отклонения и условности, щом нещата опрат до бизнес, скалата за измерване на успеха е пари.
И така, от тук следва, че успешните бизнес уеб сайтове са тези, които печелят пари.
В Whiz винаги сме били привърженици на това твърдение. Въпреки че се занимаваме с уеб програмиране и дизайн, сме наясно, че успешният сайт е този, който печели пари за неговите притежатели.
Разбира се, че един уеб проект (уеб сайт или онлайн магазин) може да се определи като дизайнерски успех или триумф на програмните кодове и функционалности. Но в крайна сметка, ако не печели пари, то той напълно се обезсмисля.
Уеб сайтовете не се създават, за да им се радват клиентите на уеб разработчика и самият разработчик. Те се създават за крайните потребители и трябва да изпълнят заложените цели.
Много е важно в изработката на един уеб сайт, интернет магазин, Facebook приложение, мобилен уеб сайт или приложение за смартфони и таблети да се подходи с бизнес мислене.
С други думи всеки един от изброените проекти трябва да докарва финансови ползи за клиента. Това е нашето основно верую. Това е и причината екипът ни да вижда нещо много повече във всеки уеб проект от красиво лице.
Основната цел на сайтовете е да накарат потребителя да извърши определено действие. Това може да е онлайн покупка на стока или изпращане на запитване, или абониране за услуга, или сваляне на някакъв файл. Всички тези неща се наричат конверсии. Те са мерило за успеваемостта на един уеб проект. А не възклицанията колко е хубав дизайнът или колко хитро е измислена дадена функционалност. Ако конверсиите липсват, то в проекта има нещо много сбъркано.
Заключение
Важно е Вие, като настоящи или бъдещи бизнес притежатели, да сте наясно с целите, които искате да постигнете. Именно те се залагат в основата на всеки уеб проект, те са неговият фундамент, те са неговото ядро. Вашият уеб разработчик трябва да е наясно с това. Дискутирайте повече бизнес частта и по-малко цветовете и завъртулките. Дизайнерите си знаят работата, те разбират от форми и психология на цветовете. Вие като собственик на бизнес съсредоточете енергията и вниманието си в посока бизнес модели и монетаризиране на концепцията.
Споделете в: