Дисекция на онлайн магазин

Онлайн магазините са едни от най-комплексните уеб проекти. На тях трябва да се гледа с много сериозно око и никога да не се използва определението “един прост онлайн магазин”.

Точно поради тази по-висока сложност е необходимо влагането на много усилия, време и желание, за да се докарат нещата до желания резултат.
В Whiz сме последователни и отделяме доста време за планирането на изработка на онлайн магазин. Създаваме мисловни карти, прототипни скици, схеми на информационната архитектура, комуникираме с клиентите и обсъждаме бизнес моделите. Това ни позволява да се движим в правилната посока без да се препъваме по пътя. Този подход гарантира плавен и лек работен процес, както за нас, така и за клиента.
Като уеб разработчик сме минавали многократно през стъпките за реализиране на един онлайн магазин и сме наясно с всички важни и спорни моменти.
От друга страна клиентите често се сблъскват с онлайн магазини за първи път. Съответно няма как да са подготвени за предстоящото. Често ги съветваме да помислят по-скоро за бизнес частта на начинанието, а не толкова за техническата.
В следващите редове ще изпишем опорни точки, на които бъдещите собственици на онлайн магазини да обърнат специално внимание.
Изберете ниша
Онлайн магазините излизат от нивото на локалния пазар, което означава, че възможностите за продажба на продукти се разширяват неимоверно много. Трябва много добре да помислите в коя сфера имате конкурентно преимущество. Важно е да осигурите атрактивна продукция на добри цени. Да предложите стойност на потребителите, за да купуват от Вас. Онлайн магазинът е платформа, която Ви позволява да търгувате, но сам по себе си няма да Ви позлати. Ще трябва да задълбаете много сериозно в маркетирането на онова, което имате да предложите на света.
Поставете цели
Трябва да имате ясно дефинирани цели. Само така ще постигнете резултати. Само така ще можете да измерите тези резултати. Бизнес концепция с нагласа каквото стане е обречена на неуспех. Поставянето на ясни таргети е правилният начин за работа.
Подгответе съдържанието
Хората се интересуват от продуктовите страници, които имате. Интересуват се от текстовата информация, която имате към продуктите, от снимките, от видеото. Точно това съдържание е най-важната част от онлайн магазина. Помислете обстойно над въпроса от къде ще вземете изображенията, погрижете се те да бъдат качествени от различни гледни точки на продуктите. Осигурете текстовото съдържание, това не е никак лека задача. Замислете се, ако имате няколко стотин или дори хиляди продукти колко текст и снимки ще са необходими.
Заключение
И така ученици, днес разгледахме трите жизненоважни органа от десекцията на онлайн магазин. Установихме, че трябва да изберем правилната ниша, да си поставим цели и да подходим сериозно към съдържанието. За останалите неща на помощ идват уеб разработчиците като Whiz, които ще Ви посъветват какво решение, с какви функции и прочие да използвате, за да постигнете целите си. И отново - обърнете внимание на бизнес частта, а не на техническите аспекти и съпътстващите ги колоритни термини.
Споделете в: