Нашите клиенти говорят - радио Романтика

Блиц интервю с Калина Николова, изпълнителен директор на радио Романтика

С тази статия Ви представяме ефекта на разработената от нас уеб базирана софтуерна система за радио Романтика. Направихме блиц интервю с г-жа Калина Николова, която отговаря на въпросите ни и коментира уеб решенията в бизнеса.

Калина Николова радио Романтика

Whiz: Здравейте, г-жо Николова. С каква нужда се обърнахте към фирма Whiz?

Г-жа Николова: Изработка на уеб базирана система за управление на клиентски бази от данни.
Whiz: Липсата на подобна система създаваше ли пречки в работата на Вас и екипа Ви?
Г-жа Николова: Системата, с която управлявахме клиентската ни база данни, беше на хартиен носител и създаваше неудобство от гледна точка на контрол, оперативност и бързина на реакция.
Whiz: Какви цели имахте със създаването на системата?
Г-жа Николова: Оперативна координация и бързина на реакция във взаимоотношенията ни с клиентите.
Whiz: Станаха ли по-организирани бизнеспроцесите във фирмата?
Г-жа Николова: Несъмнено.
Whiz: Отчитате ли инвестицията в уеб системата като правилно решение?
Г-жа Николова: Да. Още преди да въведем уеб базираната система за управление на клиенти за нас беше ясно, че това е инвестиция, която не би могла да бъде лоша.
Whiz: Вие сте представител на радио медия, като как оценявате възможностите на интернет?
Г-жа Николова: Това са двете медии, които се допълват най-пълно. Слушайки радио онлайн можеш да сърфираш, работиш, общуваш в интернет. Възможностите за взаимно въздействие са безкрайни.
Споделете в: