Защо някои проекти се получават, а други не?

Всички проекти, които създаваме в Whiz, са строго индивидуални. Всеки един от тях има своите особености и цели. Това е така, защото работим за най-различни бизнес организации. Но въпреки това има няколко неща, за които можем да ползваме общия знаменател. Става въпрос за допирните точки, които обуславят успешните проекти:

  • Клиентът
  • Ефективното планиране
  • Фокус върху съдържанието
  • Използването на прототипни скици
Нека разгледаме накратко всяка една от тези точки.
Клиентът
Може да прозвучи много странно, но основният фактор, от който зависи провалът или успехът на всеки уеб проект е клиентът. Прекрасният уеб сайт е функция на прекрасния клиент. Докато лошият клиент може да доведе проекта до пълен крах. Нека поясним какво имаме предвид с прекрасен и лош клиент. Не визираме душевността, а по-скоро организационните умения. Прекрасен клиент е този, който:
Е организиран. Има ясна представа какво се случва с компанията му, има ясни цели и знае пътя, по който върви. Наясно е, че зад създаването на всеки сайт, онлайн магазин, Facebook игра, Facebook приложение седи много работа. Също така е наясно, че нещата отнемат време, за да придобият отличен завършен вид. Това значи, че трябва да планира вътрешнофирмените си ресурси.
Е на разположение. Това изглежда като точка, която е един вид по подразбиране, но искаме да й обърнем специално внимание. Не може един уеб проект да се случи, ако клиентът не е на разположение. Трябва да има отдаденост и от двете страни, за да се изгради успешно един проект.
Е възприемчив. Прекрасният клиент трябва да възприема идеи и съвети от компанията, която е наел. Това е много важен момент. Всеки клиент има собствено виждане и ценностна система, но в крайна сметка уеб разработчикът е този, който има ноу-хау.
Е решителен. По време на всяка уеб разработка идва момент, в който се взимат решения. Това трябва да се случва по бърз и стегнат начин. От тази рутинна дейност зависят и крайните скрокове на проектите.
Ефективното планиране
Един от преломните моменти в разработването на всички уеб проекти. За да станем свидетели на ефективно планиране се нуждаем от прекрасен клиент, но и от мениджър на проекта. Този мениджър е от страна на уеб разработчика и трябва да организира цялото парадно шествие. Ефективното планиране е като сложен механизъм, който се нуждае от фина настройка. Вие като един прекрасен клиент трябва да отделите необходимото време. Ще са необходими срещи, дискусии, организиране на материали, преследване на крайни срокове.
Фокус върху съдържанието
Това е една от любимите ни теми. Трябва да имате ясна представа по отношение на съдържанието, което ще се помести в онлайн магазина или сайта. Съдържанието може да промени изцяло структурата на проекта. Най-прекрасното нещо, което може да се случи, е цялото съдържание да бъде подготвено и организирано преди да се започне работа по програмирането и дизайна. Така всички ще са наясно каква ще бъде информационната архитектура на проекта. Ще се разпределят правилно призивите към действия, ще се създаде професионален и успешен проект.
Използването на прототипни скици
Прототипните скици са една неизменна част от създаването на успешни уеб проекти. Те пренасят всички елементи, цялата информационна архитектура в лесен за асимилиране вид. Пресъздават проекта по начин, който е лесен за възприемане от всички и е лесен за нанасяне на корекции. На този етап се определя кое къде ще стои и каква роля ще изпълнява. Точно тук клиентът получава по-ясна представа за случващото се.
Заключение
В заключението ще включим два основни елемента, които според нас са най-важните. Първият е, че клиентът трябва да бъде с ясна идея и цели. В противен случай се появява риск от провал. Добрият и успешен клиент е този, който се подготвя по завиден начин.
Второто е, че работата по един уеб проект е тандемна. Клиентът и уеб разработчикът трябва да работят заедно. За една обща кауза. Те не са врагове. Те се превръщат в един екип, който преследва успеха и съвършенството. Няма място за себичност, гордост, прищявки. Има обща цел, която трябва да се постигне.
В крайна сметка, ако и двете страни от уеб ребуса са ангажирани, заинтригувани и мотивирани, то положителните резултати са сигурни.
Споделете в: