Създаването на съвършенство в уеб дизайна

Клиентоцентричните уеб сайтове и техните особености

Създаването на уеб дизайн е комплексен процес. Нямаме предвид единствено създаването на дизайн и програмиране. Комплексен цялостно погледнато - проучванията, поставянето на целите, планирането, изпълнението, тестването и стартирането. Абсолютно всичко това се преплита в отношения, при които няма място за грешки.

И така, когато се влага много в един уеб проект - време, умения, пари - той би следвало да се получи добре. Или не?
В схемата трябва да бъде включен и крайният потребител. Цялата инвестиция и труд се правят именно за него.
Клиентоцентричните уеб сайтове не се създават по случайност. Към тях се подхожда с подходящото мислене и планиране още от самото им начало. За тях е необходимо задълбочено разглеждане на проблемите, както и обратната връзка от крайните потребители, които реално ще използват интернет сайта.
Подобен тип сайтове се създават трудно. Необходим е отличен екип и разбирателство между клиент и разработчик. Необходимо е осъзнаване на нуждите на потребителите.
Как тогава се стига до изграждането на отличен клиентоцентричен уеб сайт?
Желанието да бъдеш забележителен
Всичко започва с желанието да бъдеш забележителен, да си по-добър от всички останали. Тази психическа нагласа позволява работа със замах и желание. За създаването на един удивителен уеб сайт не е достатъчна само инвестиция от страна на клиента. Необходим е и изключително мотивиран екип, който да го сътвори. Хора, които обичат това, което вършат и искат да надскочат собствените си възможности.
Въпреки всичко, трябва да се запази фокус върху това, че един уеб сайт трябва да направи живота на потребителите по-лек, по-лесен. Не винаги екстравагантността в уеб дизайна печели дивиденти.
Стремежа към забележителен уеб сайт се води по три основни точки:
1. Отлично съдържание.
2. Изпипани функционалности.
3. Перфектен и впечатляващ дизайн.
Въпроси, които трябва да бъдат зададени
Има два основни въпроса, на които трябва да се отговори преди да се започне преследване на съвършенството:
1. За какво става въпрос в уеб сайта?
2. За кого се създава уеб сайта?
Печелившите уеб сайтове се създават с много ясна визия. Тяхната цел, тяхното съдържание трябва да е известно. Това ще позволи на уеб разработчика да изработи адекватен проект.
Не може да се създаде успешен уеб сайт, ако не е ясно към кого е ориентиран. Познаването на аудиторията е един жизненоважен фактор. Работата по уеб проект без ясни насоки и цели е чиста проба късмет.
Решения, които трябва да се вземат
Генерално погледнато решенията за уеб дизайна се взимат на база естетика. Но въпросът е чия естетическа гледна точка? Понякога клиентите настояват за дизайн, който лично те харесват. Разработчиците от своя страна защитават собствените си идеи. Както казват в един именит американски сериал истината е някъде там. В крайна сметка съдникът на дизайна е един и той се нарича краен потребител. Уеб дизайнът на сайт или онлайн магазин се прави именно за този така охажван индивид - крайният потребител.
От тук следва, че решенията относно визията на уеб дизайна трябва да се взимат въз основа на потребителското мнение и предпочитания. Дори и Вашите виждания да се различават от тези на крайните потребители, то горещо препоръчваме да се съобразите с тях.
Финални слова
Логично е уеб дизайнът да рефлектира върху цялостната идентичност на бизнеса. Най-вероятно крайните потребители ще се сблъскат първо със сайта или онлайн магазина на един бизнес и чак тогава с физическото му изражение. Това е една от най-ясно обособените причини да се обърне специално внимание на цялостната изработка на един уеб проект. Под специално внимание се има предвид влагане на необходимото време и финансови средства. Клиентоцентричният уеб дизайн показва на клиентите, че бизнесът го е грижа за тях. Когато електронният магазин или уеб сайтът задоволят нуждите на хората, тогава те ще се превърнат в лоялни клиенти.
Споделете в: