Как чрез въвличане да увеличите броя на лоялните си клиенти

Научете защо ангажирането на потребителите е важна част от дигиталната стратегия и как да го постигнете, за да имате дългосрочен успех в онлайн търговията.

Все повече, брандовете и търговците използват тактики за увеличаване на лоялните си клиенти чрез въвличане, които еволюират заедно с начина, по който хората пазаруват онлайн. Докато програмите за лоялност базирани на трансакции, при които покупките са обвързани с награди, са ефективни за реализирането на последващи продажби към отделен клиент, програмите, базирани на въвличане, имат за цел да изградят благоприятни връзки с клиентите като цяло.

Чрез инициативите за лоялност, базирани на въвличане, клиентите се ангажират с един бранд или търговец онлайн по различни начини: допринасяйки със съдържание за онлайн магазина под формата на потребителски снимки, пишейки оценки, давайки обратна връзка за тяхното преживяване, участвайки в онлайн общности и отговаряйки на въпроси на други потребители. Когато се провеждат ефективно, тези инициативи дават на брандовете постоянен поток от обратна информация и потребителско съдържание свързано с техните продукти и услуги.

Защо лоялност базирана на въвличане?

Старата поговорка гласи, че недоволният клиент ще разкаже повече на хората за своето преживяване отколкото този, който е доволен. Един съвременен маркетинг експерт може да впрегне мобилните устройства, оценките на продукти и услуги и социалните мрежи, за да обърне този постулат с главата надолу. Оценките се оказват една от най-добите форми за „разказване на истории“ защото те са „на тезгяха“ в момента на покупката от онлайн магазина.

Инициативите за лоялност, базирани на въвличане на потребителите, са многостранни. Те са концентрирани върху увеличаване на продажбите, както и върху развитието на силни връзки между брандовете и търговците и техните клиенти. Когато потребителите активно се ангажират с един бранд, те увеличават своето обвързване с него и предоставят съдържание за неговия онлайн магазин като рейтинги и оценки. Това не само допринася за оптимизацията на сайта за Google, но и също така увеличава онлайн продажбите повече, от който и да е било друг тип съдържание, създадено от потребителите. С продължителното въвличане, връзката става по-силна, при което лоялните клиенти се превръщат в поддръжници, а дори и промоутъри на бранда, като оказват влияние на други потребители.

За брандовете, които продават своите продукти през търговци, изграждането на лоялност чрез въвличане дава възможност за директно общуване с клиентите без да се разчита на посредници. Съдържанието генерирано от тези клиенти е особено ценно. Търговците също имат полза от този вид инициативи. Чрез стимулирането на клиентите да предоставят рейтинги, оценки и друго съдържание, те могат да създадат свои поддръжници, които да пренесат своите симпатии към тях в нови кръгове и сфери на влияние.

Използването на игровизация за въвличане

Игровизацията или gamification (интегрирането на игрови елементи и методи за ангажиране на потребителите) се наложи като една от най-силните стратегии за създаването на лоялност. Чрез нея, брандовете и търговците стимулират потребителите да се ангажират и да създават съдържание в замяна на награди, които могат да представляват както признание в създадената общност, така и материална компенсация. Това позволява да се разберат подбудите и възприятието на клиентите и да се придобие съдържание по начин, който е както приятен, така и взаимно полезен за двете страни.

Ето един пример: фирма за детски играчки използва онлайн платформа, подобна на тези за игри, за да стимулира своите клиенти да предоставят оценки, снимки и други видове съдържание. Колкото по-голямо участие взема даден потребител, толкова повече се издига по ранг и печели точки за намаление при бъдещи покупки. С използването на игровизация в стратегията за изграждане на лоялност, тази фирма въвлича потребителите по забавен начин и получава съдържание, което ѝ помага да рекламира продуктите си пред нови клиенти.

Най-добри практики за създаване на инициативи за лоялност, базирани на въвличане

Обвързване с брандинга - Програмите за създаване на лоялни клиенти чрез въвличане трябва да се синхронизират с цялостната брандинг стратегия на фирмата. От графиките до компонентите на програмата, като системата за отличаване например, всеки елемент от Вашата инициатива за лоялност трябва да е естествено интегриран с Вашия онлайн брандинг.

Определете желаните резултати - Важно е да си поставите конкретни цели преди да започнете да изграждате програмата. Нужно е да определите кой вид потребителско поведение да стимулирате и да разработите инициативата в съответствие с него. Например ако желаете да насърчите създаването на продуктови оценки, Ви трябва различен подход от този, който бихте използвали, ако искате да мотивирате Вашите клиенти да споделят снимки в социалните мрежи.

Мислете дългосрочно - Вашите програми за въвличане трябва да поддържат ангажираността на хората с Вашия бранд за дълго време. Наградите и нивата в игрите трябва да са постижими, но не прекалено лесни за достигане. В най-добрия случай, Вашата инициатива трябва да остане активна с години, така че клиентите не бива да достигат високи нива в рамките на месец или два.

Инициативите за създаване на лоялност чрез въвличане трябва да имат директни и ясно изразени ползи за потребителите. Защо хората трябва да участват в тази програма? Когато ги каните за участие, обяснете им кристално ясно какво ще получат те като реципрочна стойност.

За онлайн търговците и брандовете, правилният микс за създаване на лоялни клиенти е стратегия, която включва както традиционните програми, базирани на трансакции, така и тези за въвличане. През 2016-та, създайте инициативи за лоялност базирани на въвличане за да сте по-конкурентоспособни и за да превърнете Вашите ангажирани клиенти в съмишленици в маркетинга.
Искате нов онлайн магазин за по-успешен маркетинг и по-високи продажби? Направете запитване сега.
Споделете в: