Често срещани грешки и най-добри практики при покупката на софтуер по поръчка

Как да си осигурите най-добрия персонализиран софтуер

Мудните процеси на придобиване често спъват иновацията. Тъй като все повече фирми предпочитат да инвестират в създаването на софтуер специално за тях вместо да купят готов продукт, първият процес, който се нуждае от подобрение е този свързан със сключването на договора за изпълнение. За да избегнете ирационални страхове, недалновидност и объркване по време на придобиването на нова технология, е важно да не допускате следните четири грешки.

Грешка 1-ва: Мислите, че купувате артикул.

Вие не купувате продукт, а поемате на пътешествие. Персонализираният софтуер не е нещо, което грабвате от рафта, като кламери например. Екипът от фирмата, отговорен за осигуряването, не се концентрира върху фактори като единична цена, бройки, обеми и дата на доставка.

Продавачите на готови технологични решения имат наличност от продукти, подредени на щанда. Те продават това, което е в кутията. За разлика от тях, дигиталните консултанти се фокусират върху определянето на инвестиционни варианти и разработката на стратегия за изграждането на изцяло персонализиран софтуер. Когато една фирма има желание да въведе технологична иновация, екипът по снабдяването трябва да помогне за избирането на точният „водач“, а не да разчита на традиционното сравняване на базата на фиксирани показатели. Проектите могат да бъдат забавени или напълно спрени, когато екипът обърка конците.

Услугата за разработка на софтуер по поръчка съществува защото има хора, които решават, че готовият продукт няма да работи в полза на техния бизнес. При работа по поръчка, процесът е продуктът.

Грешка 2-ра: Фокусирате се върху сроковете за изпълнение, а не върху качеството.

Разработката на софтуер по поръчка е обвързана както с бюджет, така и със срокове, но последните не трябва да са водещи при вземането на решения. Разбира се, целта е да се създаде работещ софтуер възможно най-бързо. Същевременно, функционалностите, които се изискват, определят обема на програмния код, който ще се напише. Много често, конкретните изисквания се формират по време на процеса на проучване и планиране. Поради това, гъвкавостта е важна предпоставка за успех. Крайните срокове трябва да се определят внимателно заедно с график, който дава ясна представа за времевата рамка на всеки етап от проекта.

Грешка 3-та: Гледате на софтуера по поръчка като на стока, чиято цена се определя от часовата ставка.

Почасовите разходи за разработка далеч не са най-добрият начин за оценяване на проект за софтуер по поръчка. Това е като да се определи стойността на сграда с важно значение като функция на цената на стоманата и на броя човекочасове, които са инвестирани в построяването ѝ.

Екипът по снабдяването може лесно да падне в този капан просто защото почасовите разходи за разработка, както цената на стоманата, са лесно измерими. Ако разработката на софтуер по поръчка бе просто функция на времето вложено от разработчика, тогава наемането на най-евтината услуга на програмисти от далечна развиваща се страна щеше да доведе до желания резултат. Важно е да наемете бизнес технолози, които да изработят и въведат технология, която прави това, което Вие искате. Целта е да имате работни процеси, които са по-бързи, по-ефективни, по-печеливши и по-устойчиви.

Грешка 4-та: Очаквате ценови модел, базиран на обема.

Когато си купувате готов софтуерен продукт, имате ясна представа каква отстъпка може да очаквате. При разработката по поръчка не може да бъде приложен ценовият модел, базиран на обема. Важно е да се концентрирате върху приоритетите си, вместо да търсите отстъпка на всяка цена. Най-добрият начин за оценяване на проекта е анализът разходи-ползи. Много често, за да се оцени разработката на софтуер по поръчка е важно да се сравни стойността на проекта с разходите, които ще възникнат за бизнеса, ако не се предприеме никакво действие.

Как да подходите при осигуряването на софтуер по поръчка за Вашата фирма?

Ето няколко важни насоки, които да следвате, когато поемате на това пътешествие. Основната цел е да получите най-високата стойност за парите, които ще инвестирате.

Погледнете на проекта от функционална гледна точка. Когато купувате готов софтуер, Вие получавате списък с нещата, които той може да прави. Когато инвестирате в софтуер по поръчка, Вие създавате списък с нещата, които искате той да прави. Възползвайте се максимално от тази си позиция. Тъй като е трудно да се остойности обективно технологичната иновация, е добре да оцените разработчикът на софтуер по поръчка на базата на стойността, която съответната фирма е създала за бизнеса на предишните си клиенти. Неефективно е да се сравнява стойността на готов софтуер със стойността на този, изработен по поръчка.

Скоростта на работата се определя и от клиента, до известна степен. Когато сте добре подготвени да вземате решения и това не Ви отнема време, Вие практически подпомагате процеса на разработка на софтуера.

Третирайте наемането на разработчик по същия начин както наемането на бизнес консултант. И в двата случая задачата е подобряване на работните процеси и степента на положителна промяна е основният критерий за измерване на ефективността, особено когато тя има парично изражение под формата на приходи. Ако имате опит с наемането на бизнес консултант, вероятно притежавате установен план за работа, който можете да използвате и в случая със софтуера по поръчка.

Как да постигнете добро представяне при осигуряването на софтуер по поръчка за Вашата фирма? Не слагайте всички възможности под общ знаменател. При сключването на договор за развитие на нова технология, вземете под внимание фактори като скоростта на одобрението, гъвкавостта, способностите за решаване на проблеми и общата продуктивност. Разчитайте на точни измервания при даването на оценки.

Често фирмите търсят софтуер, изработен по поръчка, когато искат да се възползват от нова възможност и да постигнат по-високи приходи чрез нея. Същевременно, липсата на ясна насока при разработката на иновацията може да създаде проблеми. Поради това, екипът отговорен за снабдяването трябва да разчита на иновативен, гъвкав и бърз подход.
Искате софтуер, изработен по поръчка специално за Вашата фирма? Изпратете запитване сега.
Споделете в: